מיכל-E, בריאות

הגדלה

הקטנה

הדפסה


קופות חולים: מכבי, לאומית, כללית, מאוחדת


 חמשיר / רון : בריאות, 15/10/2007, גם וקטן ותיקון תוסף ובריאות: 12/10/2008

Eכסף או נבחרת?!
מין שאלה מטרידה שכזאת,
ואמש הייתה תוכנית אנושית חשובה גם ויותר.

כסף או נבחרת?
אוף, שוב מין שאלה מטרידה שכזאת,
אבל לפני כן והיה צמרות ורום, מעלה על גבעות ורמות והרים.

כסף או נבחרת?
אוף, אוף, שוב מין שאלה מטרידה שכזאת,
אבל לפני כן ו: וזדזדים טבלין פלפלת סוךסיך דחש ותוסף גם ופהוך.

כסף או נבחרת?
נו די!, כמה יה נודניק שכמוך שואל ושואל,
די ועזוב ובמנוחה: עודף ביטחון ומודים ודומים?!, ונלפנו בפח, ונפלנו פבח?!

גם את הכסף, גם את הנבחרת, גם ופהוך והפוך?!, גם ואחרת, ויש אפשרות שכזאת?!

כסף או נבחרת?
ולמה כאן לעצור? ויש לכם/ן, אתם ואתן, לדגש!:
גם והתבונה?!! ולהמשיך וחיובי: צדק רחום לב גדול וצודק והדדי הבנות 7 ושיר.


(עוד סתם אזרח כזה ואחר, ונכון ובטוח: אביט גם חמר וחמור, לדגש!!: גם תוכי בטוח, ועניות נעיות דעתו?!).


נושאים קשורים:  
(עוד סתם תוכי) גם וחוזר :
קופות חולים: מכבי, לאומית, כללית, מאוחדת

משרותי האתר: מיכל-E
(גם ולפעמים לא קל, ואם וכולם/ן, וגם: אושר חיוך הומור?
בלב שלם ותקווה : גם יש ומחר , סליחה, גם וחמשיר, גם ותוסף ובריאות).