מיכל-E , טב' מט'ח:

ש.חודשי

ש.ח. [X]

רב שנתי

!?

Ca

s

B

P