מיכל-E , טבלאות מדד:

שינוי חודשי

מדדי בסיס

מקדמי קשר

Ca

s

B

P