מע"מ / מס ערך מוסף

הגדלה

הקטנה

הדפסה


מתאריך עד תאריך שעור מע"מ
1.10.2015 17.0%
2.06.2013 30.09.2015 18.0%
1.09.2012 1.06.2013 17.0%
1.01.2010 31.08.2012 16.0%
1.07.2009 31.12.2009 16.5%
1.07.2006 30.06.2009 15.5%
1.09.2005 30.06.2006 16.5%
1.03.2004 31.08.2005 17.0%

(חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, שמתוקף: 1.7.76, השינויים שבשעורי המע"מ בשנים האחרונות).


נושאים קשורים:  
הנחיות, היסטורית שיעורי מע"מ  
(("סיכומיזציה" ***)): סיכומי סכומים ומע"מ  


משרותי האתר: מיכל-E