טבלת שכר מינימום ולנוער

הגדלה

הקטנה

הדפסה


החל מ:     ועד:

גיל מינ' לשעה **מינ' ליום(6) מינ' לחודש שעור
חניך 12.43 ש"ח xxxx ש"ח 2151.11 ש"ח 60%
עד 16 14.51 ש"ח xxxx ש"ח 2509.63 ש"ח 70%
עד 17 15.54 ש"ח xxxx ש"ח 2688.88 ש"ח 75%
עד 18 17.20 ש"ח xxxx ש"ח 2975.70 ש"ח 83%
(בגיר) 19.95 ש"ח xxxx ש"ח 3710.18 ש"ח 100%

**מינ' ליום(6)- שכר יומי: רק במידה ולא פחות מהחישוב לפי השכר לשעה.


חישובי מינימום :
מינימום לחודש: [שעור] * מינימום לחודש-בגיר = 3585.18 ש"ח  
מינימום לשעה לבגיר: מינימום לחודש-בגיר / 186 שעות עבודה.
מינימום לשעה לנוער: מינימום לחודש-בגיר * [שעור] / 173 שעות עבודה.
מינ' ליום: 6 י"ע בשבוע: [מינ' לחודש] / 25, ב-5 ימי עבודה: החלוקה ב-21.667.


זכויות בני נוער   העסקת בני נוער   החוק:   התשע"ה-2015   שכר ממוצע

משרותי האתר: מיכל-E (גר-קודמת).