היום- חמישי ג' ב-אייר תשפ"א 15/4/2021
יוצא מחשבון חדש : עיבוד מלל - טיפוליזציה 21

איתו יוצאים גירסאות מחודשות למחשבונים, בדיוקים קלים:
(אין תיקונים בחישובים, גם תיקונים 'סמנטים' בודדים ומעבר לנרשם).
קי-דודון
תיקון תוסף בהדרכה לנושא-שורה חדשה.

מחשבון (דיוק גבוה):
תיקון מינוח קבוע שלישי ל: תאוצת הכובד.
שני קבועים חדשים: גאלון בריטי, גאלון אמריקאי.


מחשבון התווים , בקידוד 'אנסי' :
אי איפשור דף הדרכה חיצוני: [?]
סיבות: הדרכה קיימת במחשבון עצמו, דף הדרכה שקושר משנת 2008.

גירסאות קודמות להשוואה:
קי-דודון , מחשבון (דיוק גבוה) , מחשבון התווים

שימוש טוב ומועיל.

רשימת דפים/קבצים חדשים:
Tl_Tip21.htm
Tl_Tip21Bs.htm
Tax_CaDu21.htm
Tl_Hexa_Cod21.htm
Tl_CharWo21.htm
Tl_CharWo21_Ansi.htm
Tl_Tip21.js
Vb2Js21.js

בהקשר לזה ולהמשך:
גירסתו הבסיסית Tl_Tip21Bs.htm
(אם) תתואם לכל המאוחר עד כב- ל"ג בעומר:
זה נבדק, המחשבון מורכב: יתבקש לא/כן תיקון ?.
גירסת Tl_Tip21.htm לאם ולתוספות בו בהמשך.

כן/לא אגב:
מחשבון עיבוד המלל מביא גם לדיוק ולחיסכון בזמני עבודה,
ה 'אירוני'- שאמור לחסוך בזמן לקח זמן עשייה הרב ביותר (כברצון רב).
ומבלי לגמד במחשבונים קודמים שיצאו באתר, מבלי שחץ כבכנות: נדמה ולא יצא ט.י. ממנו.
עידכון ל"ג בעומר, י"ח אייר ה'תשפ"א

נראה מסתיים שלב זה של הפיתוח,
כולל תיקונים גם שיפורים, כמו גם בהדרכה
כהישתדלות קצר ולעניין, כבהפניות לשצריך:

תוסף הדרכת לחצן ביצוע (במצב- לבחירה).

בתוצאת ביטוי (סימון. העתק הדבק שמתחת) ו <ביצוע>:
כלסימון נח (להעתק, הקלדה או הדבק), כמו ל:
new Date(2021,3,28)‎
א. 'הקלקה' כפולה על המילה הראשונה (new)
ב. צרוף 2-המקשים: [Shift] לחוץ עם [End]
נותר להעתיק: Ctrl-c או להקליד / להדביק:Ctrl-v

הדוגמאות :
Evl Code :Round(3.51)‎
Evl Code :Weekday(DateValue("15/1/2021"))‎
Evl Code :Time()‎
Evl Code :½·3 = 0.5*3‎
Evl Code :cbrt(8)‎
Evl Code :log2(8)‎
Evl Code :floor(-3.1)‎
Evl Code :Evl Code :random()‎‎
Evl Code :trunc(-3.1)‎
Evl Code :min(3,4,5,-2)‎
Evl Code :-1 >> 1‎
Evl Code :(90.51).toPrecision(2)‎
Evl Code :new Date(2021,1,15)‎
Evl Code :‎‎'10,1,2'.split(',').sort()‎‎

-----
נוספו סימנים מתמטים לשימוש,
הורחבה רשימת תווי BIDI (לניפוי מקוד מועתק/מועבר לביטוי).
------------

יוצאים מחדש 2 קבצי המחשבונים:
1. Tl_Tip21.htm : לפיתוחים בהמשך.
2. Tl_Tip21Bs.htm : מיועד קבוע באין סיבה מהותית:
(שניהם כתאומים, מלבד ניקוי הערות)
(למשל ניקוי הערות נעשה סמוך לזה, לא מדוייק? אכן יש לתקן).

עולה מחדש גם: Tl_Tip21.js (לכן גם Tl_Tip21.htm מחודש)

מי שעושה שימוש ב: IE ודומיו, כמו וגם מוזמנות/מוזמנים :
ל'טיפים' בפעילות: תוצאת ביטוי, דוגמא-2 : בתחתית הדף.


עידכונים 4.5.2021 ועד לחג שבועות
נמצאה שגיאה/הטעיה בהדרכה,
נמצא לנכון הארכה כעוד לתקן ולשפר.
דף Tl_Tip21.htm נותר כשהיה : להשוואה.

רשימת עידכונים:
פותר משוואה-[x], דוגמא 1 : תאום שם פעילות ב[מלל].
פותר משוואה [x] , דוגמא 6: תיקון שגיאת הדרכה ושיפורה.
@פונקציה חופשית@ , דוגמאות 2-3: הוספת שורת הנחיות.
@פונקציה חופשית@ , (דוגמא 7: הוספת שורות הנחיות: (אם כבר)).


16.5.2021 :
עמודות- בחירה , דוגמא 15: לנתונים עם -0-מובילים.
@פונקציה חופשית@ , דוגמא 9: תווים ליוניקוד-משופר.
(תווים ליוניקוד, דוגמא 5 איזכור הפונקציה החדשה).
RegExp , (דוגמא 1: שיפור מינוחים).


====
תווים רשימה, דוגמא 1: מבט ל'טולטיפ' של תווית מלל.
@פונקציה חופשית@, דוגמא 1: מבט ל'טולטיפ' של תווית מלל.


{16.7.21: גרסת הפיתוח כאמור עולה , תוכרז/תצא רשמית רק והחל מ-18.7.21 בערב}.
19.7.2021 יוצאת גרסת הפיתוח, בה נוספו הבאים:
 עמודות- סיכום דוגמא 3: ניתן לסכם גם ביטוי (כסיכום מכפלת 2 עמודות וכו').

 פונקציה חופשית דוגמא 10: התאמת טבלה לרישום ב Htm
  הערה: ניתן להמשיך לעבד את התוצר, כמו הוספת style ל td בפעילות: החלפה.

 פונקציה חופשית ד' 11: דרוג מטריצה (אלגברה ליניארית)
  כולל דרוג קנוני וגם לא קנוני. פרוט העקרונות בפעולת החישוב:
  קביעת איבר מוביל: הראשון בטור(מלמעלה) ששווה ל-1, אין כזה?: הראשון ששונה מ-0.
  בשלב דרוג לא קנוני: עדיין אין אילוץ חלוקה להתאמת א.מוביל ל 1. (האפשרות כלולה ולא זמינה לאי סאוב/בילבול).

תוספות, תיקונים נוספים:
 לקובץ Vb2Js21.js נוספה פונקצית Join של VB6 ופונקצית Split הורחבה.
 גם תיקון לעניין: אם וצורך בהחזרת שורות ריקות לתוצאות פעילויות של עמודות. ו 'מינוריות'

20.7.2021 : {13.8 : נושא זה הוסף למחשבון כלהנחית הפעילות, כבהמשך}
מטריצה-דרוג לא קנוני יחד עם אילוץ לאיבר מוביל=1:
(האפשרות כלולה ולא זמינה לאי סאוב/בילבול), אם כבר, איך מאפשרים כאותה מעדיפים :
בפונקציה חופשית דוגמא 11, שורת קודה הרביעית מלמטה:
rT=St_AlgLnr_mtrx(sT,sw);
מרחיבים/מחליפים אותה(העתק והדבק) לקוד הבא:
rT=St_AlgLnr_mtrx(sT,sw, true);
גם לא לשכח, בבקשה לדרוג לא קנוני: נשלח ערך 1 למשתנה ה 'אופציונאלי' pNotK , כמו:
function freeFn_mtrx(pD=data$, pNotK=1)
(ואם לדרוג קנוני, ישלח כרגיל וכך):
function freeFn_mtrx(pD=data$)

13,15,17.8.2021
שיפורים/תיקונים
פונקציה חופשית-נושא פרמטר 'אופצונאל'י:
לא נשלח לו ערך? מזוהה כ'לא מוגדר', בעבר זוהה כ'נול'

בחירת דוגמא משנה את המלל!
הוסף להדרכת התיבה-דרך לשימורו(גם מבלי להפסיד הדרכה).

פונקציה חופשית-דרוג מטריצה:
הוספת אפשרות לדיוק עשרוני(לנוחיות תצוגה כמחלוקה ב-3).
'לא קנונית' בשיטת אילוץ לאיבר מוביל=1 : הוטמע בהדרכה/כבקוד.

17.8:
פעילות-חיפוש: תיקון הדרכה והרחבתה לשיטת קליטתם לפי מיקומם בבסיס 16

תיקון בקליטת תו בשיטת בסיס 16

תיקון במחשבון התווים , לתווים במיקומים גבוהים.

תוספות:
פונקציה חופשית:
מבט/תוצאת קוד Html
מספר צבע ל- Js , והפוך.
אלג' ליניארית-קידום משוואות.

פונקציות VB6 שנוספו : StrComp QBColr RGB (כאיזכור ב-תוצאת ביטוי ד'-1)

הכרה בגירסאות נוספות של תווי-פעולה: +-*/=, ועוד 17.8


העיקר, כלבחון שוב בימים הקרובים (כיותר לפרט :: 'לקוני' והתוספות יתכן נניח ואכן מוסיפות).


9.9.2021 :
הורחב ושופר: שליחת משתנים לפונקציה חופשית.
מוסבר ועוד בהדרכת : פונקציה חופשית, גם 2 דוגמאות נוספות.
(וגם בפעילות תוצאת ביטוי, ניתן לשלב את, שיטת .replace ב Js).

שימוש טוב מפיק טוב ומועיל.

משרותי האתר מיכל-E.


(עורך האתר: איתן בוקס).