ש"ע שבוע
וותק שנ'*
דמי הבראה ל:
/

שם עובד/ת
תחילת עבודה :
%משרה
ימים
לתשלום
/
###
תעריף
למשך
דיוק:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
מיכל-E
דף מידע
חדש*
/
/
/
/
/
/
/
101 ש"ח

מחשבון דמי הבראה מיכל E ::

הסברים גם בתוויות-הכותרים השדות ולחצני המחשבון.

למשל, פרוט האפשרויות ובתווית שנפתחת לזה(ועם העכבר) .

כניסה למחשבון: חישוב דמי הבראה. שימוש מהנה טוב כמועיל.

קישור נוסף זה פירסומי:
חדש *בנקליט - העב' דפי הבנק להנה"ח (ובמשיכת 'קולמוס').