חוק דמי מחלה*:

סה"כ דמי מחלה:
שם, פרטים:
מיכל-E
משרותי האתר:
תאריך *
העד?
%
שכר ליום
פיצוי בש'ח
י"ע בשבוע:
שיטת פיצוי:
מתאריך*:
לתאריך*:
שכר יומי :
יום)
שישי:
שורות 'נטו' ?
)
בשכר יומי/לשעה
הדרכה*
ט.ש.מ*
י.שנה*