נתונים
מיום 4:
דמי מחלה מחושבים:
עובד/ת בשכר:
י'ע בחודש:
שכר חודשי:
אחיד?:
כבר חושבו:
לחוק דמי מחלה: כבאין הסכם כוהמינימום לפיצוי:


99
0
סה"כ לדמי מחלה:
מחלה 75%
מחלה 37.5%
שם עובד/ת:
ימי מחלה:
פרטים נוספים:
0
0
99
0
0
0

תווית הדרכה ..
0
סעיף שכר
ימים
מחיר
סה'כ
הדרכה {*מלאה*}- חוק דמי מחלה והתקנות
(ט.ש.מ)
(תאריכון)
(*)
שכר חודשי [-]
0
0
0
מיכל-E
משרותי האתר: