חישובי ריבית: אפקטיבית / נומינלית
תקופת ריבית:
שיטת ריבית:
ריבית לתקופה:
מספר תקופות:
שש
%
ריבית,דיוק עשרוני:
ריבית נומינלית:
%
ריבית אפקטיבית:
%
(סכום קרן):
(סה''כ ריבית):

(סה''כ חודשים):
דף מידע
ריבית והצמדה