הדרכה,החוק,התקנות,מ.מס,תיקון מס' 70.
חישוב- מס רכישה
כבזכות דורון וגיא :
תאריך רכישה:
סוג רכישה:
סכום רכישה:
אחוז עמלה:
%
ניתן להעזר בקישור שמימין לקבלת מידע על שער דולר/מטבע זר אחר. הנתונים באדיבות - בנק ישראל.
שער מטבע
איפיון רוכש:
חלקך בנכס :
%
עיגולים ל:
מע'מ לעמלה?
למגורים ?
%
כן
»»
מיכל-E