חישובי- ריבית והצמדה
מתאריך:
תקופת ריבית:
שיטת ריבית:
הצמדה ל:
ריבית לתקופה:
עד תאריך:
סכום קרן:
מחשבון
%
מדד
עיגולים ל:
מע'מ?
%
הדרכה ושימושים
««
««
מיכל-E
גם בזכות דורון וגיא, גם ובזכות..