חישובי- ריבית הפריים
מתאריך:
תקופת ריבית:
שיטת ריבית:
תוספת ריבית:
עד תאריך:
סכום קרן:
מע'מ ? ------------------ האם להוסיף מע'מ על סכומי הריבית?
%
עיגולים ל:
טבלת ריבית הפריים
%
סוג הפריים
ש'ח
מע'מ ?
מיכל E
»»
»»
דף מידע