מטבע בסיס:
מוצמד למטבע:
חישובי- ריבית והצמדה למט'ח
מתאריך:
תקופת ריבית:
שיטת ריבית:
הצמדה ל:
ריבית לתקופה:
עד תאריך:
סכום קרן:
שש
%
עיגולים ל:
%
מע'מ ?
הדרכה ושימושים
טב.מט'ח-1
טב.מט'ח-2
««
««