שנת לידה:
ילדים בחזקה עד כולל גיל 18:
בוגרים :
תאריך עלייה:
תאריך שחרור:
חודשי שרות מלאים:
תואר אקדמי,מיקצוע מוכר?
ילדים נטולי יכולת :
סך נקודות זיכוי:
נקודות :
aa
שנת מס:
פרטי בת זוג:
שכר שנתי:
תאריך עלייה:
שנת לידה:
חישוב נקודות זיכוי שנתי
/
/
ילודים :
/
/
/
תושב?
אישה?
נשוי?
בת זוג עובדת?
מזונות לילדים?
%
מזונות לבן זוג?
מובטל שחזר לעבוד?
חישוב מאוחד?
עזרה 24 שעות בשבוע?