תאריך לידה:
קליטת ילדים (כולל 18):
בנפרד?
תאריך עלייה:
תאריך שחרור:
חודשי שרות מלאים:
נק' תואר/מיקצוע מוכר:
ילדים נטולי יכולת :
סך נקודות זיכוי:
נקודות :
aa
שנת מס:
פרטי בת זוג:
הכנסה שנתית:
תאריך עלייה:
תאריך לידה:
חישוב נקודות זיכוי שנתי
/
/
חד הורי?
/
/
/
תושב?
אישה?
נשוי?
בת זוג עובדת?
מזונות לילדים?
%
מזונות לבן זוג?
מובטל שחזר לעבוד?
חישוב מאוחד?
עזרה 24 שעות בשבוע?