שנת מס:
נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה
חזרה לעבודה:
/
לפני חזרה לעבודה:
36 חודש שלפני תחילת האבטלה:
חודשי עבודה בהם עבדתי בשנת המס, 2005:
1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
מחזרה לעבודה:
סך נקודות זיכוי:
(נקודות חודשיות):
עבודה של 7 חודשים רצופים לפחות?
אבטלה של 12 חודשים רצופים לפחות?
היתה עבודה של 12 חודשים רצופים לפחות?