שנת מס:
נקודות תואר אקדמאי / הוראה ומקצוע
שנת קבלת תואר:
סוג תואר:
זכאות ל 0.5 נק' שנתית
מספר שנות לימוד:
רשימת מוסדות אקדמאים שזכאים להטבה
סך נקודות זיכוי:
התקבלו נקודות בעבור תואר ראשון?