צבע:
תווי יוניקוד(0-65535)
מיכל-E
ממיקום (10):
לקובץ אנסי :
»
«
>>
<<
C
I
B
W