שדות:
מיכל-E, ארצות בירות ⌚
מיכל-E
הדרכה
טבלה:
מוצא:
יעד:
ארץ (שעון בירה)
ש.קיץ?
הפרש
הזמן
יבשות:
דיוק עשרוני:
מיקוד מפה:
זמנים (שעון עולמי)
הגדרות: שדות הטבלה, ועוד
th no Js
no Js
[i]