נושא :
ממיר מידות
מיכל-E
מידת בסיס_ :
ערך המרה :
דיוק עשרוני:
המרה ל xx :
מטר:
מפרידים:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ללא 0 משלימים?