נושא :
ממיר מידות
מיכל-E
מ :
ערך המרה :
דיוק עשרוני:
ל :xx
מטר:
ספרות:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
עריכה: