1). הקסה (1219)
מיכל-E
הקסדצימלי (16):
ערך עשרוני (10):
מגבלת בתים:
מבסיס:
לבסיס:
2). מבסיס לבסיס
מגבלת בתים: