התאמות למוזילה (זה אני הגונזילה?!)
מיכל-E
קוד הפונקציות
רשימת פונקציות