מסמכים נדרשים

s

B

הדפסה

יש לסמן בתיבה שמימין את תשובותיך הנכונות לשאלות: (מסמכים לצורך חישוב והגשת דו"ח)

האם עבדת כשכיר?

האם עבדת כ - עצמאי / 'פרילנס' ?

האם קבלת דמי אבטלה/לידה/הריון/מילואים/פג.בעבודה?

האם הפקדת עצמאית ל- גמל/בטוח חיים/ק.השתלמות?

האם פדית תוכניות חסכון או קופות גמל?

האם קבלת מענקי פרישה/פיצויים?

האם שלמת כעצמאי למוסד לביטוח לאומי?

האם היית תושב בישוב זכאי להנחות?

האם תרמת למוסדות מוכרים?

האם תרמת להנצחת חייל/נספה בפעולות איבה?

האם השקעת בחיפושי נפט?

יש לסמן בתיבה שמימין את תשובותיך הנכונות לשאלות: (מסמכים נוספים לצורך הגשת דו"ח)

האם היית חייל?

האם היית עולה חדש?

האם היה לך קרוב נטול יכולת?

האם היה לך הורה נטול יכולת?

האם הנך עוור/נכה 100%?