מיכל-E, תנאי שימוש

s

B

הדפסה

ראשית

השרות והמידע שבאתר נועדו לשמש את קהל המשתמשים למטרותיו ותועלותיו האישיות.

האתר נועד גם לשמש אנשים או גורמים מקצועים , בתנאי שיעשה בו שימוש הוגן להלן .

לנושא הגנת זכויות היוצרים, לנושא אחריות, להלן תנאי השימוש באתר:


כללי

מיכל-E מציע את השרות והמידע באתר זה בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש", משמעו, נישתדל ונגדיר: כל אדם היוצר קשר או מתקשר עם השרות.


זכויות יוצרים

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים, כולל צטוט סביר.

יש רשות מלאה למשתמש ליצור קישור לכלים שיבחר ושמוצעים בשרות זה, ללא: תמורה/צטוט .

לא מותר למשתמש לעשות, ולו רק לפי כללי הגינות בסיסיים, : שינוי, סילוף, העתקה, או הפחתת ערך.


אחריות

השרות והמידע נבדקו, בהישתדלות ורצון טוב ע"י אנשי מקצוע מוסמכים.

השרות והמידע באתר זה ניתנים וינתנו בעתיד ללא: תמורה, או בדיקת זיהוי או צורך בהיזדהות.

משתמש נכבד, למרות זאת, השימוש באחריותך. ובצורך?!:להיוועץ בגורם מקצועי מוסמך לפני פעולה המעוגנת בחוק.