מה חדש במחשבון אתר זה בחישובי (החזרי) המס בשנת 2014 - טכני ובלוג

==
צורפו לחישוב 4 ישובים מזכים החדשים שהחל מ-2013, שלושה מהם והחל מ-23.5.2013, כולל גם עבור חישובי שנת 2013.
(אין חדש ברשימת הישובים: ישובים שהיו אמורים להיות מוצאים ב-2/2014 : בדיון משפטי ומאושרים לזיכוי לפחות עד תחילת 2015).
(בשיעורי הזיכוי יש: לחלק מהישובים הופחת 1% משיעור הזיכוי, שהיו בשיעור 24% זיכוי- הופחת 2% משיעור הזיכוי, ישנם שלא הופחת להם).
מגורים 12 חודשים לפחות: תואם לפי דרך חישוב
סימולטור רשות המסים:
(אם למשל כניסה לישוב ב-31/5/2010 חודש מאי נחשב, ואם מגורים עד וכולל 1/4/2010 חודש אפריל נחשב).
===
עודכנו כל הסכומים שלתאום שנתי, (בהקשר לתיקרות מדרגות המס היתה הקפאה בשנת 2014, גם בסכום נקודת הזיכוי).
-(רווח הון-תקרת שווי מכירת דירת מגורים לפטור מתוספת 2% מס על הכנסות גבוהות מסעיף 121ב. לפקודה חושב ועודכן ל-4,126,890 ש"ח).
=====
11.1.2015: מס על הגרלות, קוד 227,
נותר כשהיה 25%. (בוטל: עודכן שעור מס 30% על הכנסה חייבת מהגרלות (קוד: 227) לשנת 2014.)
===
בשלב זה הוצא מהחישוב-ניכוי עבור סרט ישראלי ((יתכן ובהמשך ובלי נדר)): ישנם גם תקנות חדשות שמתוקף 2010 ועד ולפחות וכולל 2013.
=======

===========
הערות הערות הערות ... הארות: ניתן לשלוח לדף המשוב. שימוש בעיקר מועיל כמו וגם מהנה.
================

חישובי (החזרי) מס ולשנת 2014 , משרותי האתר מיכל-E
יציאת דף זה יצא ב: יום ראשון 30/11/2014 ח' כסלו ה'תשע"ה. (הוסף ב: 11/1/2014). ((כותב הדף: איתן בוקס))