בשקיפות וביושר: כותב המכתב: איתן בוקס.

8.4.2013 17:50-1~ :כנוסף כעיקר העיקרים שבמכתב זה:
הוחלט ולתקופת ניסיון כועל כל הצדדים=כלל והצדדים #####כמקובל וכשהחוק: רצון והדדי כושהיתחשבות בזולת #####
: אם אכן ושכך: ממש מיותר אם שהופיע (מעולם ולא הופיע כהמשך זה ובגלוי), הגם ועד עת כלל לא וקושר: ** כבלי חינם ריקנות הזילות באחרת כושבאחר *: שאו ברכה והצלחה.

20:00~: כבבקשה כהובטח בשקיפות כנוסף תשובת אחראי כמען לגביי המכתב:
א.שהם אחריות לדיירהם שאנשים טובים ואין כלל כוונה זדה: שהרי החליטו שמוכרים לפחות 1 מהדירות שברשותם(###שהכוונה שלא כמצגת ולדגש. 21:05?:כנכון ונכון הגם לא כהפקדה בידי גורם מצגתי) . ב.שאין כלל (חובה) סיבה למענה נוסף לשאלות.
============ שעד כאן כונוסף =====================================

לאחראיים בקופת חולים מאוחדת שלום רב ...

מכתב זה עקרונית להבהרות כבפשטות המילים.
כמוגש בקרוב לישיבת וועד בית שנקבעה ע"י קופת חולים מאוחדת ל: 8.4.2013 16:30.

אני מניח שהינכם מודעים למה שבעבר כלפני שנה ופחות היתרחש ... אם ולא?: נא לתקן.
(גם שהדברים היו כה חמורים גם שנמנעתי מהעברת המכתב שנכתב בזמנו זאת כדי לא לסכסך בינכם לדיירכם).

למצער כבהיתנהגות הגם כעכשווית בסמיכותה מיתבקשות תשובות לשאלות שבהמשך מכתב זה.
היתנהגות נתונה: לא רק זילות היתנהגותית כלפיי הבית כרכושו הפרטי כהמשותף ,
גם היתנהגות: איומים כעל סף הביריונות לשמה, כאם מיותר זילזול מופגן כלפיי לפחות, ומה עם דיירים נוספים שבבית: לא בהיר לי.
מה עוד ונרמז כלציין ####שאין מדובר בדייר שעליו הקל ביותר לטפול את האשמה####:
כנכון שהיה מקרה מסויים, כאם מקרה זה אישי בלבד של הכותב: לא התרשמתי שהמניע לכך הוא רשע מובהק,
הגם הגם והגם שנראה שלדייר זה משום מה חסר אמון בכותב מכתב זה.
רשע מובהק כמו: לנסות לטפול את מגרעותיך תוך שקרים וסילוף מציאות על גורם שנראה נוח ויותר בעיינך.
רשע מובהק כמו: לנצל את היכולות שלך להשיג מהווים אישים שלך כאשר אתה חש שיש לך כח תוך דריסת האחר.

יחד עם זאת קופת חולים=האחראיים שבה: אתם הגורם רב הדירות שבבית כואליכם מופנות השאלות הבאות:
כותב המכתב כמחוייב 1 להישאל:
א. האם בכלל התנשאתי כבפרט התנשאתי חינם כלפיי דייר/ת שבבית?:
בכנות ממש ממש לא מודע לכך, כאם ולו החשד הקטן וכך? .. אדרבא ובבקשה ונא לפרט.
ב. כהאם לדעתכם לזאת כותב המכתב היתה שאיפה או ורצון להגיע להצגתם של שאלות הבאות?:
כאם מחשבה אחרת אדרבא ובבקשה: נא לפרט ...

כלמען הסרת ספק, #####יתכן גם שחלק/התשובות יהיו מפתיעות כאחרות#####
ג. האם נכון שהוגבלתם בעבר בדירות הבניין כלעניין שימושו משרדי?
ד. האם נכון שעצם הגבלה זאת גרמה לכם לפיצול וכן נאלצתם להשכיר מקום יקר נוסף?
ה. האם נכון שרכישת רוב ככל הבניין מצידכם תיסלול לכם את הדרך לריכוז משרדיכם?
ו. האם נכון שרכישת רוב ככל הבניין מצידכם תפחית במידה רבה את הוצאות השכירות החודשיות?
ז. האם נכון שהצעתם בעבר תנאי רכישה מועדפים לחלק מבעלי דירות?
ז. האם נכון שרכישת רוב ככל הבניין מצידכם בידי כמה שפחות בעלי דירות תקל עליכם את הוצאת רכישתכם?
ח. האם נכון שבמצב נתון זה: אתם נותנים תנאי שכירות נוחים במיוחד ויחסית לתנאי השוק כמו ואתם שבוחרים את דייריכם?.
ט. האם הינכם מעוניינים שתפורט כתובהר אותה שעבר היתנהגות, של חלק מסויים מדיירי הבניין בהגינות וביושר כושמיתבקש?

נא תשובותיכם .... כבהגינות וביושר: מכתב זה מפורסם##### כמו גם תשובותיו יפורסמו #####.

כותב המכתב: איתן בוקס.