מיכל-E, הצמדה

?

s

B

הדפסה


 רשימת הנושאים שבדף :

A

1. רקע, כללי

2. שיטות הצמדה

3. מס שבח ת.אינפלציונים

4. %שינוי חודשיים ושנתיים

5. הנחיות לעבודה עם מקלדת


 רקע, כללי

1


הלמ"ס מפרסמת
מידי ה -15 לחודש, שאינו יום שבתון,
את נתוני המדדים שבגין החודש הקודם.
למדדים גם סדרות משנה פנימיות כפרטניות.

חישובי ההצמדה באתר זה זמינים ל- 5 המדדים הבאים:
1. 120010: מדד המחירים לצרכן.
2. 170020: מדד מחירי תפוקת התעשיה וכרייה ...
3. 200010: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים.
4. 240010: מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור.
5. 260010: מדד מחירי התשומה בענף החקלאות.

מדד רגיל
המדד המפורסם. מספר נח לעין ושואף למבנה: 999.9
בשל תנאי אינפלציה ועוד, נהוג מידי זמן, לרוב למדד ינואר,
להמשיל נקודות מדד ל-100 ולהוסיף מקדם קשר בהתאמה.

מקדם קשר
אם למשל ממשילים 105 ל 100 נקודות, בין ש 105 הוא ערך:
מדד של חודש אחד, בין שממוצע שנתי, מקדם קשר= 105/100=1.05
----
נניח שערך המדד שלפני מקדם הקשר גם היה 105 נקודות
והמדד שלאחריו עלה ב 1% : אז מספרו 100 נק' *1.01 = 101
ואם להשוואה בין שניהם: [101 * 1.05 מקדם הקשר] למול [105]
-- קצת מסובך?: לשם הפשטה -- :
נניח גם אחרת: המדד שלאחריו:ללא שינוי: או ואז מספרו: 100 נק'
ואם להשוואה בין שניהם: [100 * 1.05 = 105] למול [105]
----
ואם בין שני מדדים יותר ממקדם קשר אחד: במכפלת מקדמי הקשר שבינהם.

מדד בסיס
מדד בסיס = מדד רגיל*מקדמי קשר: הבאת המדדים לבסיס משותף.

מהמדד של מקדם קשר שם הבסיס
9/19511.000ספטמבר 1951=100.0
2/19592.753ינואר 1959=100.0
1/19651.347ממוצע 1964=100.0
1/19701.237ממוצע 1969=100.0

[מדד רגיל] ל [מדד בסיס] ספטמבר 1951=100.0
המדד שלמדד רגילמוכפל ב = ל :מדד בסיס
9/1951100.01100.00000
1/1959275.31275.30000
2/1959100.81 * 2.753277.50240
1/1965103.71 * 2.753 * 1.347 384.54978
12/1969125.91 * 2.753 * 1.347 466.87383

למשל שינוי מדד 12/1969 למול מדד 2/1959 :
466.87383 / 277.5024 = 1.68241 עלייה בשיעור של כ 68.2%

המשך טבלת מקדמי הקשר, גם בקישור הבא בכרטסת [מקדמי קשר]

כך שמדד הבסיס של 8/2005 (הרגיל=102.4) הוא: 28,012,472.7 נק'
יתרונו של מדד בסיס ספטמבר 1951: קשר לכלל מדדי המחירים לצרכן. חסרונו באורכו, מפריע?:
כללית, אם נכון מאופשר כעתידי, עם בסיס מאוחר מזה: מקדמי הקשר שלו ושל קודמיו בטלים: מכפלתם=1.חישובי הצמדה
מדד בסיס מתאריך = [בסיס 1] , מדד בסיס לתאריך = [בסיס 2]

חישובי ההצמדה נערכים לפי הייחס שבין מדדי הבסיס :
[יתרת חוב] = [סכום קרן] + [הצמדה]
[יתרת חוב] = [בסיס 2] / [בסיס 1] * [סכום קרן]
[הצמדה] = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן]

ואם שיעור ההצמדה אחר מ-100% :
50% הצמדה = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 0.5
75% הצמדה = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 0.75
110% הצמדה = ([בסיס 2] / [בסיס 1] - 1) * [סכום קרן] * 1.1קצר, עליית מדד- חישוב ידני~
בעזרת טבלאות מדד ולפי הכרטסת [מדדי בסיס]

למשל, עליית מדד שבגין 1/2023 לעומת 1/2000 :
(1,040.78 / 720.84 - 1) * 100 = 44.4%
הבסיס שנבחר לחישוב שני המדדים: ממוצע 1985=100.0
~: לשים לב שפה נערך למדדי בסיס עם דיוק של 2 מקומות עשרונים בלבד.
    במחשבון ההצמדה שבאתר, מחושב בדיוק של 5 מקומות ומוצג לפי בקשת העיגול.

ואם לפי המדד הידוע, קודם לזהות את זה שבגינו:
כמו, מדד ידוע ב 15/2/2000 = מדד שבגין 12/1999
כמו, מדד ידוע ב 16/2/2000 = מדד שבגין 01/2000


ממוצע 2022=100.0, מה מקדם הקשר שנוסף החל מהמדד של 1/2023 ?
מקדם קשר = 1270.9 / 12 / 100 = 1.059
 12: מספר חודשי השנה.
 100: כי ממוצעם מומשל ל-100
 1270.9 = סכום מדדים רגילים של שנת 2022: 102.8,103.5,104.1 ... מציאתם:
  גם לפי טבלאות מדד : [מדדי בסיס], שנת 2022, ולפי הבסיס האחרון שמאופשר להם ברשימה.

(כך גם למציאת מדדים רגילים לשנים נוספות ובתנאי שתוקף הבסיס האחרון שמאופשר מ-ינואר).

הלמ"ס: מציאת מדדים רגילים ועוד


חישובי ריבית והצמדה
לחישובי הצמדה כוללי ריבית ניתן להעזר בקישור הבא : ריבית והצמדה  


 שיטות הצמדה

2


מדד ידוע
שיטת חישוב הנפוצה, גם בשל זמינותה, לכל יום הווה ולפחות.
מדד ידוע- המדד המפורסם האחרון שיודעים בבוקר של תאריך מסוים.

גם כשמוקדם יום הפירסום, כנוהג וכלל:
מ-16 לחודש: יודעים את המדד שפורסם באמצע החודש.
מ-1 ועד 15 לחודש: יודעים את זה שפורסם בחודש קודם.
כך שב-15.2.2013 יודעים את המדד שפורסם ב-15.1.2013
כך שב-16.2.2013 יודעים את המדד שפורסם ב-15.2.2013
מ- 16 לחודש, החישובים זמינים גם עד ל- 15 של החודש הבא.

מדד בגין
מדד בגין- המדד שבגין חודש התאריך (שבגין יוני: זה שמפורסם ביולי).
               הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
               מפרסמת מידי חודש את המדדים שבגין החודש הקודם.

בתאריך 15/5/05, יודעים את המדד שפורסם ב: 15/4/05 ושבגין 3/2005.
בתאריך 16/5/05, יודעים את המדד שפורסם ב: 15/5/05 ושבגין 4/2005.

המדד שבגין החודש נודע החל מפירסומו: אמצע החודש הבא.
חישובי ההצמדה דורשים זמינות ולכן נהוגים לרוב בשיוך ל: מדד ידוע.
כישנם סוגי חישוב ,יתכן שנחוצי המתנה, המחוייבים בשיטת: מדד בגין.

דוגמא לתאריכים נדרשים ולמדדי החודש המיוחסים להם:
----------------  ----------------  ---------------
תאריך נדרששיטת מ.ידועשיטת מ.בגין
----------------  ----------------  ---------------
16/4/20053/20054/2005
01/5/20053/20055/2005
15/5/20053/20055/2005
16/5/20054/20055/2005
31/5/20054/20055/2005

ממוצעים שנתיים
1. ממוצע שנתי - ממוצע מדדי השנה שבגין התאריך.
השנה נקבעת לפי שנת המדד בגין התאריך, כך שלדוגמא :
15/01/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1993
16/01/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1994
31/12/1994 = ממוצע מדדים לשנת 1994

2. ממוצע 12 חודש - ממוצע 12 מדדים ידועים שלפני התאריך.
החל ממדד ידוע אחרון ועוד 11 מדדים קודמים, כך שלדוגמא :
15/01/1994 = ממדד 11/1993
16/01/1994 = ממדד 12/1993

מדדי 15 ביולי
1. מדד 15 ביולי -
(תאום מיסי רכוש לכל שנת תשלום החל משנת : 1986)
המדד שמפורסם ב-15 ביולי או שבגין חודש יוני לשנת התאריך, כך שלדוגמא :
11/01/2005 = מדד 6/2005
31/12/2005 = מדד 6/2005

2. ממוצע של 15 ביולי -
(תאום סך מיסי הרכוש ששולמו בתחום : 1.4.1972 - 31.12.1985)
חישוב ממוצע מדדי 15 ביולי נערך לשנים שבין :
א- שנת 1972 או שנת תשלום ראשונה, המאוחרת מהן,
ב- שנת 1985.


 שומה עצמית במס שבח - תאומים אינפלציונים

3

כדאי קודם לבדוק כי:
יתכן שישנם כלים זמינים ומהירים בהרבה מעזר זה לחישוב מס השבח.

===========
יתכנו שינויים ובזמן בדף שומה עצמית = רק הנחיה כעזר ולעיקרון החישוב.
============================
רקע
עמוד חישוב 1 (מבין 2) של שומה עצמית במס שבח,
הינו למעשה אוסף של חישובי הצמדה (תאומים אינפלציונים) וסיכומיו מביאים ל:
שבח ריאלי, שבח אינפלציוני חייב.
בעזרת חישובי הצמדה (והמחשבון שבו) ניתן לערוך את כלל החישובים שבעמוד זה.
קודם החישוב, מומלץ לקרא היטב את ההנחיות שבגב 2 עמודי החישוב.

שורות יתרת שווי רכישה
אלו הן השורות שנצרכת להן התאמה וכוללות את:
שווי הרכישה
סכומים מותרים בניכוי עפ"י סעיף 39 לחוק.
סכומי הפחת, (-)

יש לערוך לכל שורה ושורה חישוב / חישובי ההצמדה הבאים :
1. התאמה ליום המכירה
2. התאמה ל 31.12.93, רק במידה והנכס נרכש לפני חודש התאריך.

שיטות ההצמדה שבשימוש לצורך זה -
שיטת מתאריך : מדד בגין, לרוב, ישנן שורות הדורשות שיטת חישוב שונה.
שיטת לתאריך : מדד בגין, תמיד.

2 דוגמאות בסיסיות
1. התאמה ליום המכירה - א.נתוני קלט בחישובי הצמדה
---------------   -----------------
שם שדהערך השדה
---------------   -----------------
ש.מתאריךמדד בגין
ש.לתאריךמדד בגין
סכום קרןשווי ש"ח (רכישה / הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
מתאריךתאריך    (רכישה / תשלום הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
לתאריךתאריך מכירה
אחוז הצמ'100
מע"מלא
עיגולים לשלמים

ב.תוצאת חישובי הצמדה - העתקת 4 נתונים מדף תוצאה לשורה.
------------  ------------------------
דף תוצאהעמוד שומה עצמית
------------  ------------------------
סכום קרן  > הסכום
מתאריך   > תאריך
בסיס 1    > מדד
יתרת חוב > סכום בש"ח, הראשון

2. התאמה ל 31.12.93 - א.נתוני הקלט בחישובי הצמדה
(חישוב נצרך רק לנכס שנרכש לפני ה- 01.12.93).
(כל הנתונים זהים כמו ב-1 למעט הנתון שבשדה : לתאריך).
---------------   -----------------
שם שדהערך השדה
---------------   -----------------
ש.מתאריךמדד בגין
ש.לתאריךמדד בגין
סכום קרןשווי ש"ח (רכישה / הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
מתאריךתאריך    (רכישה / תשלום הוצאה מותרת / פחת, לפי העניין)
לתאריך31/12/1993
אחוז הצמ'100
מע"מלא
עיגולים לשלמים

ב.תוצאת חישובי הצמדה - העתקת 1 נתונים מדף תוצאה לשורה.
------------  ------------------------
דף תוצאהעמוד שומה עצמית
------------  ------------------------
יתרת חוב > סכום בש"ח, השני


חישובים מיוחדים
פרוט חישובים מיחודים ותיאומם לדוגמאות בסיסיות :

1. סך מיסי הרכוש ששולמו לפני 1.4.72:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
סכום קרןמחצית הסכום
מתאריךיום הרכישה

2. סך מיסי הרכוש ששולמו בתחום 1.4.72-31.12.85:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
ש.מתאריךממוצע של 15 ביולי
מתאריךתאריך התשלום הראשון

3. לכל אחד מהתשלומים למס רכוש ששולמו מיום 1.1.86:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
ש.מתאריךמדד 15 ביולי

4. לכל אחד מסכומי הפחת לנכסים ברי פחת שנרכשו לפני 1.4.73:
---------------   --------------------------
שם שדהערך השדה
---------------   --------------------------
מתאריךתאריך אמצע התקופה בה נצבר הפחת


 מציאת אחוזי שינוי חודשיים ושנתיים:

4


מציאת %שינוי חודשי
למדד:
שפורסם ב: / / (~)15

ערכים לשיבוץ בשדות המחשבון למציאת %שינוי חודשי שנבחר:
(לאחר ה- [חישוב], תוצאת סה"כ הצמדה = שיעור השינוי החודשי).

------------------------------
שם שדהערך לשיבוץ
------------------------------
מדדמחירים לצרכן
שיטת מתאריךמדד בגין
שיטת לתאריךמדד בגין
סכום קרן100
מתאריך1/9/2006
עד תאריך1/10/2006
עיגולים לעשרות
------------------------------


מציאת %שינוי שנתי
מדד:     לשנת:

ערכים לשיבוץ בשדות המחשבון למציאת %שינוי שנתי שנבחר:
(לאחר ה- [חישוב], תוצאת סה"כ הצמדה = שיעור השינוי השנתי).

------------------------------
שם שדהערך לשיבוץ
------------------------------
מדדמחירים לצרכן
שיטת מתאריךמדד בגין
שיטת לתאריךמדד בגין
סכום קרן100
מתאריך1/9/2006
עד תאריך1/10/2006
עיגולים לעשרות
------------------------------

(בחירת מדד ונתוני התאריך, כניסה למחשבון ההצמדה ב: [חישוב] שמעל).


 הנחיות לעבודה עם מקלדת

5

הנחיות לעבודה עם מקלדת, "ומבלי לפגוע בזכויות העכבר..."

1. מעבר לשדה הבא :
     [Tab]      - מיקומו בטור השמאלי מעל הלחצן [CapsLock].

2. חזרה לשדה קודם :
     [Shift] לחוץ עם [Tab]      - מיקום Shift מתחת ללחצן CapsLock.

3. דפדוף בתיבת רשימה [קומבו-בוקס], [ליסט-בוקס] :
     [חץ תחתון] - דפדוף מטה,   [חץ עליון] - דפדוף מעלה. (גם שהרשימה סגורה).

4. בחירת ערך כן / לא [צ'ק בוקס] :
     [Space] - הלחצן הארוך במקלדת.

5. הפעלת לחצן פעולה [קומנד-בטון] :
     [Enter] - |---->, (כאשר הסמן הגיע/יושב בלחצן).

6. סימון (צביעה) של תווים בתוך השדה :
     [Shift] לחוץ ומשיכה עם [חץ ימין] או [חץ שמאל].

7. הזזת הסמן בתוך השדה :
     שימוש במקשים הבאים- [Home], [End], [חץ ימין], [חץ שמאל].


נושאים קשורים:  
חישובי הצמדה   טבלאות מדד
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 


משרותי האתר: מיכל-E