מיכל-E, דף מידע

הגדלה

הקטנה

הדפסה


 דמי הבראה

E


כללי:
נהוג לשלם דמי הבראה במקום העבודה אחת לשנה בחודש קבוע שבין יוני-ספטמבר.
הזכאות מותנית במידה ובחודש התשלום הנהוג מלאו לעובד/ת שנת וותק 1 לפחות.
עם התשלום ה-1, זכאי העובד/ת להשלמה גם עבור החלק שמעל שנת הוותק.
כיום קבלת הקצובה אינה תלויה בשהות או בהוכחה לשהות במקום הבראה שהוא.
מספר הימים שמגיע לשנה, בהתאם לשנות וותק ולהסכם המשוייך למקום/ענף העבודה.

תעריף יום הבראה:
!בשנים 2009, לחלק מעובדי השירות הציבורי הופחתו דמי הבראה ל-50%!
לעובד/ת בשירות הציבורי לחודשי השכר: = 411 ש"ח.
לעובד/ת במגזר עסקי/פרטי לחודשי השכר: = 365 ש"ח.

משרה חלקית:
דמי (קצובת) ההבראה לעובדים במשרה חלקית מתואמים ביחס ישר לחלקיות המשרה.
דרך מקובלת לחישוב חלק המשרה: [שעות העבודה השבועיות בפועל] לחלק ב: 43.

שנות וותק:
מה הן החופשות ללא תשלום-כבהעדר יחסי עובד/מעסיק להפחתה מהוותק?:
תחילת העבודה כעד וכולל את חודש התשלום בהפחתת אם וחופשות ללא תשלום:
ועם זאת ובכל מקרה: תקופת שמירת הריון כחופשת לידה כבחוק אינן מפחיתות מהוותק.

%נוכחות בתקופת/שנת התשלום:
מה הן החופשות ללא תשלום-כבהעדר יחסי עובד/מעסיק להפחתה מהנוכחות?:
שדה זה ערכו לרוב 100%, אינו 'פופולארי' ועם זאת חלק מחישוב דמי ההבראה.
נובע מהרגישות לשמירת הריון הגם ומקביל לחופשת לידה מה עוד ושמעניין רפואי מוצדק.:
חופשת לידה- חופשה זאת כבחוק אינה מפחיתה מתקופת הנוכחות.
שמירת הריון- לא חייב כרשאי המעסיק שלא להפחית תקופה זאת מהנוכחות.
אם !*:חופשה ללא תשלום כב... שאחרת כבתקופה לתשלום: מופחתת מהנוכחות.
אם כבמידה ושדה זה מיתבקש לחישוב: יש להקיש במחשבון את צרוף המקשים [Alt 8].
אם כלמשל חודש-1 חופש ללא תשלום כאמור: %[נוכחות]= (12-1) / 12 * 100 =91.67.

המיגזר הציבורי, הרחבה:
המיגזר הציבורי, עובדי המדינה, מקבלים קצובת דמי הבראה - על פי התקשי"ר.
עובדים שלמטה מגיל 18, יקבלו לפחות 8 ימי הבראה לשנה. קיימות עוד תוספות:
תקשי"ר, סעיף 28.2 - קצובת הבראה ונופש.

הסכמים קיבוציים:
ע"פ חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 וצווי הרחבה,
ישנם ענפי עבודה (בניה, מתכת, מלונאות, ועוד) שלהם תנאי הבראה יחודיים.
בכמות הימים, יתכן גם בתעריף, יתכן גם בקיצור וותק תחילת הזכאות ל:10 חודשים (במקום שנה).


נושאים קשורים:  
ההסתדרות החדשה
הילן טק- מוקד ידע לשכר
מחשבון ד.הבראה, ג.ר., גליון
משרד התמ"ס *:  החשב הכללי
לשכת התיאום של הארגונים הכלליים


משרותי האתר: מיכל-E , גרסת דף מידע קודם