מיכל-E, דף הדרכה:

הגדלה

הקטנה

הדפסה


 לגליון חישוב דמי הבראה:

E


דמי הבראה לשכר
קליטת שנת וחודש המשכורת.
לשים לב: אלו הראשונים לקליטה. בגליון החישוב

(תשלום ראשוני? או גמ"ח? : הדרכת שדה [למשך])
הפחתת יום הבראה בשנת 2024: בהדרכת שדה [גיבוי] (בקצה דף זה).

שיטת חישוב
הוגן טוב: [וותק מדוייק], גם טוב(שמרני)/מקובל: [וותק מעוגל] .

בהרחבה:
חישוב ימי הבראה, לפי וותק: מדוייק או מעוגל:
א. מדוייק-חישוב יחסי(כמו שמחושב בתשלום ראשוני)..
ב. מעוגל- וותק מעוגל למספר שלם (3.5 יחשב כ 4 שנות וותק , 3.4 יחשב כ 3).

אם [משך] הזכאות 13 חודשים ומעלה,
גם שנבחר וותק מעוגל יחושב לפי וותק מדויק.

לפי וותק מדוייק,
למשל חישוב שנתי במיגזר הפרטי
בוותק של 3 שנים ו 7 חודשים, וכך:
5 חודשי זכאות בתחום שנה שלישית(6 ימי הבראה לשנה).
7 חודשי זכאות בתחום שנה רביעית (7 ימי הבראה לשנה).
5/12 *6 + 7/12*7 שווה 2.5 ועוד 4.08 = 6.58 ימי הבראה.

ובשיטת וותק מעוגל:
3 שנים ו 7 חודשים כגדול/שווה 3.5 מעוגל ל 4 שנים.
ב 4 שנות וותק הזכאות במיגזר הפרטי = 7 ימי הבראה שלמים.

ברירת המחדל : וותק מדויק :
אולי לא 'פופולאר' עם זאת חובת דעתי:
גם שיטת [וותק מעוגל] טובה כיתכן וסבירה,
כל עוד לא שיקול נוסף לעיתוי תחילת העבודה.
כטוב בהסכמה כבלא שיקול זה: שתי השיטות חופשיות לבחירה.


סוג הסכם
מיגזר פרטי או מיגזר ציבורי.
ואם מסוג: נקלט , איפשור קליטת הסכם יחודי.
 הסכם מסוג נקלט: גם ואם רק לשם תוספת כללית לתעריף.

בהרחבה:
בחירת סוג הסכם מבין:
מיגזר פרטי -לפי הסכם המיגזר הפרטי.
מיגזר ציבורי -לפי הסכם המיגזר הציבורי.
נקלט פרטי -הסכם ייחודי נקלט, בסיס תעריף: מיגזר פרטי
נקלט ציבורי -הסכם ייחודי נקלט, בסיס תעריף: מיגזר ציבורי

הסכם נקלט(פרטי או ציבורי). והקלקה בלחצן [הסכם]:
איפשור קביעה יחודית ל-תחומי וותק וימים, או גם %תוספת תעריף.

%תוספת תעריף
מאפשר התאמת סכום תעריף לכלל העובדים.
כמו להסכם קיבוצי שנחתם וטרם יושם כללית(בהסכם הרחבה).
יישום סכום תעריף מוגדל:
בחירת [סוג הסכם] : נקלט-פרטי או ציבורי, לפי העניין. ועריכתו בלחצן [הסכם].
מאחר והדיוק לשדה זה כולל נקודה עשרונית, ניתן להתאים תעריף גם עד לשקלים בודדים.


דיוק
דיוק עשרוני לטורים:
[ימים] , [תעריף] , [לתשלום]

בשיטת וותק מדוייק, דיוק לעשיריות לטור [ימים] :
 גם שנבחר דיוק לשלמים, ימי ההבראה יעוגלו לעשיריות.


מספר עובדים
מספר המועסקים, מוגבל ועד ל 20.
אם ומיותר, מתאים גם לחישוב ליחיד/ה : (ב שורת נתונים אחת/ראשונה).
(מעל-20 עובדים כבסביר?: גליון הבראה נוסף בחלון חדש, גליון שהושלם?: מומלץ ל [הדפס]).


שם עובד/ת
מזהה, שם או גם מספר עובד/ת.


תחילת עבודה
תחילת עבודה: שנה וחודש.
כלחישובו של ערך שדה [וותק],
עם זאת שדה [וותק] הוא הקובע וניתן לרישום מחודש.
(גם שלא חובה מומלץ: הדפס הגליון עשוי לשמש עזר לשנה הבאה)


וותק *
מחושב מקליטת תחילת עבודה, גם ניתן לעידכון.

הקלקה כפולה בתווית וותק:
החלפה לוותק בחודשים: מומלץ כשיש גם תשלום ראשוני.


למשך
חודשי הזכאות להבראה.
כשמדובר כנהוג בתשלום שנתי : (עד ל) 12 חודשים.

תשלום ראשוני?: כלל חודשים(זכאים) שמתחילת עבודה. (וותק חודשים).

מקרה גמ"ח?: סך חודשי זכאות שמעבר לתשלום השנתי האחרון.
   (למשל, ביולי-תשלום שנתי, בספטמבר גמר עבודה: ערך שדה [למשך] = 2).

אם [למשך] 13 חודשים ומעלה, חישוב הימים נערך ע"פ שיטת- וותק מדוייק.
 (לתשלום ראשוני ולא רק, הן אם ולמקרה כיסוי על תשלום עבור שנתיים ויותר).


ש"ע שבוע
שעות עבודה בשבוע:
כלחישוב [%משרה], 42 שעות = 100% משרה
עם זאת שדה [%משרה] הקובע וניתן לרישום מחודש.
שדה זה מיותר במילוי במקרה של נחשבות כמשרה מלאה.


%משרה
משרה מלאה = 100%
משרה חלקית = חלקיות המשרה באחוזים.
(חלק מועסקים בחברה עם תעריף מוגדל?: גם ועד 300%).


ימים
תוצאת ימי הבראה מחושבים.
ניתן לעיגול למאיות ועד עיגול לעשיריות ימים.
(שיטת: וותק מעוגל, מביא כאמור לימים שלמים כשהחישוב שנתי).


תעריף
תעריף ליום הבראה בש"ח
למקום שנהוג תשלום דמי הבראה במשכורת חודש יוני :
במחשבון זה, תעריף שנתי חדש חל ממשכורת יוני(ולא יולי).

תעריף = תעריף נקבע * %משרה
תעריף נקבע: כולל גם אם הוגדר [%תוספת תעריף] בהסכם יחודי נקלט.


לחצן הסכם
בהסכם לא נקלט:
ניתן לצפות בשורותיו. (גם במהלך קליטת נתוני עובד/ת). כ- [חזרה].

בהסכם נקלט: ניתן להתאים [תחום שנות וותק] ו [ימים], כולל [%תוספת תעריף].


לחצן הדפס
הדפסת עמוד *: גם כעזר קלט ל-תשלום/השנה הבאה.
(נייר מתבלא?: בניילון, או בסריקתו לקובץ, או גם הדפסו כקובץ).
(הערות כתיזכורות שהן ?: אפשר/מומלץ להוסיף ידנית לדף מודפס).
*: שמירת נתונים: הדפסה, גם לפי הדרכת שדה [גיבוי] שבהמשך. (ולפי העדיף).


לחצן C
ניקוי כלל הנתונים / איתחול לברירות המחדל.


לחצן מחשבון
כלי עזר חישובי.


גיבוי (נתונים ליצוא) :
גיבוי כיצוא תוכן שורות נתוני גליון זה (ולאחר מילויו).
בדרך: כניסה לשדה, העתקה(כמתפריט), הדבק ושמירה בכתבן הזמין.
הגיבוי לשם שיחזור הנתונים(לחישוב הבא) , כיתכן גם להמשך חישובי
הפחתת יום או 1/2 יום שבשנת 2024, גם שיש תוכנות שכר שעושות זאת.


שיחזור :
העתק נתונים שמורים(משנה קודמת)
כניסה לשדה [גיבוי] (עם עכבר המחשב).
(צרוף 2 המקשים): Alt-9
הדבק (Ctrl-V או מתפריט).
(ושוב) : Alt-9
{שנותר לפניי כאחרי: התאמת שדות הכותרים: חודש המשכורת, סוג הסכם ...}.
יש גם לוודא את תקינות הנתונים. (ניסוי גיבוי ושיחזור: גם לאחר מילוי 1-2 שורות).


חישוב זה לא כולל הפחתת הבראה שבשנת 2024.
  כשיש תוכנת שכר מטפלת, דיי בגיליון זה כעזר להזנת נתוני הבראה.

כעזר לחישובים משלימים שלא בסיוע תוכנה, מחייב בקיאות רבה :
החישוב פה נח, כי משרה חלקית מיושמת על התעריף(ולא על הימים).
מסמך רשות המסים: חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2024
כשימוש נפרד ב-נתונים ליצוא , הן בתוספת טורים, הן בהסבה כלקובץ מסוג 'אקסל' ...


כלי חישובי זמין כלבקיאים בלבד :
חישוב הפחתת הבראה לעובדים מ-מנתוני גיבוי , בכלי- עיבוד מלל
  ב-עיבוד מלל > עמודות- בחירה > לתיבת מלל: > לתיבה שתחתיה: > [ביצוע]יציאת דף זה לראשונה ב 2.7.2020, ע.ל. 30.6.2024  גליון דמי הבראה ,שימוש טוב ומועיל


משרותי האתר: מיכל-E