ש"ע שבוע
וותק *
דמי הבראה לשכר:
/


שם עובד/ת
תחילת עבודה :
%משרה
ימים
לתשלום
/
###
###
תעריף
למשך
גיבוי:
דיוק:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
מיכל-E
הדרכה
פירסומי
/
/
/
/
/
/
/

מיכל E , דמי הבראה ג' 2.7.2020

החישוב זמין עד למשכורות: 5/
ולא כולל הפחתת יום הבראה לשנת 2024, כסיוע לכך בדף הדרכה.

לדף ההדרכה גם בתוויות-כותרים שדות והלחצנים.

כפרוט האפשרויות ובתווית שנפתחת לזה(ועם העכבר) .

כניסה למחשבון: חישוב דמי הבראה. שימוש טוב כמועיל.


במחשבון זה: תעריף שנתי חדש חל ממשכורת חודש יוני(ולא יולי) הן גם למיגזר הפרטי.
קישור נוסף זה פירסומי:
חדש *בנקליט - העב' דפי הבנק להנה"ח (ובמשיכת 'קולמוס').