מיכל-E, (נושאים במיסוי יחיד)

?

s

B

הדפסה


 תפריט, נושאים שבדף זה לבחירה:

Mהסעיפים הנמצאים בכותרות הנושאים הינם סעיפים של פקודת מס הכנסה.
(לאחר בחירת נושא: חזרה לראש הדף גם ב: לחצן Goback/אחורה שבסרגל הכלים).


 כמה מילים ועצות בנושא: מיסוי בני זוג עובדים...  (38,39) (64ב-67)

?

הקדמה, כללי :
'בן זוג רשום' נקבע במס הכנסה ולפי גובה ההכנסה האישית,
ברוב המקרים קביעת בן זוג רשום אינה משפיעה על תוצאת המס לבני הזוג,
וקודם שאלה בסיסית: למה בכלל כדאי לבני הזוג להחליף את שמוגדר בן הזוג הרשום?:
סביר כויותר כבמילים אחרות: המקרים להטבה תלויים כאינם מרובים ופרק זה די סבוך!!!.

א.במצב בו בן זוג רשום בעל הנקודות רבות כעודפות ובעל ההכנסה הפחותה.
   הסיכוי טוב ככל שהכנסת בן הזוג הרשום פחותה ונקודות הזיכוי האישיות רבות יותר.
   (חייל/ת משוחרר, עולה חדש/ה, בן זוג עם הכנסה נמוכה ועודף נקודות זיכוי אישיות).

 סימן טוב לכך (כלא בהכרח שיספיק):
  אם מבצעים לאותו בן הזוג חישוב נפרד לשנת מס הבאה,
  וגם אין לוקחים בחשבון נקודות זיכוי לעולה והורה עבור ילדיו.
  ומגלים שגם ומבלי הנקודות כאמור, נותר לו זיכוי נאה שאינו מנוצל.
  זה יכול להספיק, גם ולא יכול להספיק להעדפת חישוב מאוחד שעדיף.

ב.כאשר יש/צפוי הכנסות מרווח הון מנכס הרשום על שם הילדים שעד 18 :
   1.כאשר ולפחות חלק מהכנסות אלו והחל מ-30% מס,
   2.מה עוד כולכלל הכנסות אלו, כאשר בן הזוג צפוי/חוגג 60 שנה.
   במצבים שכאלו כמו ואם לאותו בן הזוג: ההכנסה האישית פחותה:
   תיתכן תוצאת מס פחותה להכנסות הילדים כאמור ובהחלפת 'בן זוג רשום'.

ולפני תחילתו של פרק זה, הערה מקדימה:
זוג שמגיש דו"ח שנתי ורוצה חישוב נפרד, צריך לתבוע זאת.

חישוב נפרד :
בד"כ נערכים עבורכם שני חישובים נפרדים וזאת בתנאי ש:
1. לא הגשתם בקשה מיוחדת ל בן זוג רשום.
2. שכר השנתי לא נמוך, (תלוי ועולה ובנקודות הזיכוי).
3. העיקרון הרחב: אין תלות בין מקור הכנסותיכם האישיות.
4. שכר בן זוג לא עבר את המינימום הנדרש, (או אז יחשב כלא עובד).

חישוב מאוחד:
בתחום שכר לא גבוה של בן זוג יש אפשרות להעדפת החישוב המאוחד.
גם אם ואפשרות צריך התקימות של תנאים, כמו: הודעה של זוג עד 3 חודשים
לתחילת שנת מס על בן זוג רשום - בעל ההכנסה הנמוכה, איפשורה ואישורה.
אולם תקרת שכר לא גבוה עשויה לגדול וגם משמעותית במקרים הבאים:
בן הזוג הרשום: עולה חדש / חייל משוחרר / אשה / משלם מזונות / ילדו נטול יכולת / אדם שחזר לעבוד / שסיים תואר אקדמי, לימודי הוראה ומיקצוע.
בן הזוג השני: עולה חדש
(גובה התקרה עולה בהתאם לכמות הנקודות הנוספות.)

מחשב מסה"כ בוחר עבורכם את האפשרות העדיפה, במידה ותבעתם חישוב נפרד.
כמו כן, זוג שהם בעלי שליטה באותו עסק (10% ויותר),
מחויבים לחישוב מאוחד במידה ולא עמדו בתנאים מסוימים.
--------------------------------------------------------------------------
במקרים אלו ובכלל לרשותכם קישור ל- אתר רשות המס.
--------------------------------------------------------------------------

סיכום ועצות לשני בני זוג עובדים:
תמיד כדאי לתבוע חישוב נפרד.
אם החישוב אפשרי, יבדוק המחשב את תוצאותיו מול תוצאות -חישוב מאוחד.
ותמיד תבחר עבורכם התוצאה (שומת מס) הטובה מבין השתיים.
חישוב נפרד אינו תלוי וקבוע אבל על חישוב מאוחד ניתן להשפיע.
לכן ככלל, עדיף ש- בן זוג רשום יהיה בעל נקודות זיכוי אישיות הרבות יותר.
כאשר עורכים השוואה בין נקודות בני הזוג, לא לוקחים בחשבון את:
נקודות עולה חדש, נקודות האשה עבור ילדיה.
(נק' לאשה על ילדיה רק בחישוב נפרד, נק' בן זוג עולה מצורפות ל- ח.מאוחד)
חישוב נקודות זיכוי נפרד לכל 1 מבני הזוג:
ניתן לערוך השוואה ב -מחשבון נקודות זיכוי ,
מבלי לכלול: א.ילדים עד וכולל 18 ו ב.תאריך עלייה.

לפי כללים אלו, זוגות נשואים יכולים להערך לשנים הבאות, זאת בתנאים הבאים:
א. הודעה למשרד השומה, עד 3 חודשים מתחילת שנת מס על בחירת בן זוג רשום
ב. אישור פקיד שומה, גם בתנאי : ל-בן זוג רשום לפחות 25% מהכנסת בן זוג.

סיכוי להגדלת החזר המס:
בן זוג רשום בעל הנקודות הרבות וההכנסה הפחותה.
הסיכוי טוב ומשמעותי ככל שהכנסת בן הזוג פחותה יותר ונקודות הזיכוי רבות יותר.
הגם בנוסף כפשוטו: אין לבן הזוג חיוב במס בחישוב נפרד כעודף שלא נוצל בזיכויים.

אלו הדגשים, חלקם חוזרים, שכדאי לקחת בחשבון :

- הודעה על 'בן זוג רשום'-
הודעה בכתב לפקיד שומה לפחות 3 חודש מתחילת שנה חתומה על ידי 2 בני הזוג.

- בחירת 'בן זוג רשום' ע"י פקיד שומה-
אם לא הודעתם, יבחר 'בן זוג רשום' לפי מי משניכם בעל ההכנסה האישית הגבוהה.

- הפיכת 'בן זוג רשום' ע"י פקיד שומה-
עלולה להעשות בשנת מס בו הרוויח 'בן זוג רשום' פחות מ25% מ: בן זוג.

- חובות למס הכנסה-
חלות בראש וראשונה על 'בן זוג רשום'.

- שינוי 'בן זוג רשום'-
רק אחרי 5 שנים או בהחלטת הנציב. (קחו בחשבון נק' עד לשנתיים/3- חייל משוחרר)

- הנחיות לחישוב השוואתי,
למי מבני הזוג יותר נקודות 'נחשבות' לשנה ? :
ביחרו לכל אחד משניכם ב- מחשבון נקודות זיכוי את שנת המס,
לצורך נכונות ההשוואה: אין לרשום במחשבון ילדים עד כולל 18 וגם לא תאריך עלייה.

- תביעת חישוב נפרד-
הדורש הוא בן זוג (זה שאינו בן זוג רשום).
צריך לסמן את האפשרות בדו"ח ולצרף הצהרה בכתב.

- בעלי שליטה-
בתנאים מסוימים יכולים להיות פטורים מחובת חישוב מאוחד.

- תנאי לצרוף נקודות עולה חדש!* של בן זוג ל חישוב מאוחד-
ראו שכר 'בן זוג' תנאי: (מינימום נדרש*) אשר ב: חישוב מאוחד.

- תנאי לצרוף נקודות נוספות בחישוב מאוחד-
ראו שכר 'בן זוג' תנאי: (מינימום נדרש*) אשר ב: חישוב מאוחד.
(ב-2011 ושלא עולה חדש: ללא ילדים:21,945 ש"ח, עם ילדים עד 18 * :25,080 ש"ח)

- חישוב מאוחד נעשה תמיד על -
הכנסות משותפות, למעט,אם נתבע, הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג.

-שיוך הכנסות משותפות בעלות שעור מס משתנה -
משויכות ב'חישוב נפרד' לבן הזוג עם ההכנסה האישית הגבוהה.

- אין משמעות מי הוא בן הזוג הרשום בנושא : גובה מס על הכנסות משותפות -.


 הכנסה מיגיעה אישית (סעיף 1 לפקודה)

i

הכנסה מיגיעה אישית הינה בעיקרון ההכנסה שהופקה ישירות מעמל כפך. וסעיפיה:
----  ----------
קוד  שם סעיף
----  ----------
158  משכורת, דמי ביטוח לאומי.
068  שכר משמרות.
258  מענקי פרישה חייב (כולל קצבאות חייבות).
358  פיצויים פריסה.
150  הכנסת עצמאי (מעסק, 'פרילנס', שכר- מרצים, אומנים, דירקטורים).
120  השכרת נכס שהייה עסקך בעבר לפחות 10 שנים.
250  תקבולים ועודף החזרים חייבי מס כעצמאי מביטוח לאומי.

(נושא זה, כלגבי חישוב המס לזוגות נשואים שבאתר זה):
חישוב המס לזוגות נשואים- מומלץ כועדיף: סימולטור רשות המסים.


 הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן הזוג   (סעיף: 66)

i

רכוש ששייך במקורו לבן זוג מוגדר אם מתקיים לפחות אחד מ-2 התנאים הבאים:
א.היתה בעלות אישית על הרכוש לפחות שנה לפני יום הנישואין.
ב.הרכוש התקבל בירושה.

אם כך, יכול לתבוע אותו בן זוג חישוב נפרד, ועל ההכנסות שהתקבלו מרכוש זה.
כולל על הכנסות ממכירת הנכס (=ההכנסות הממוסות במס שבח).


 חישוב מאוחד  (סעיפים: 38,39,66)

i

איך מתבצע החישוב?
הכנסות 2 בני הזוג מאוחדות וממוסות כאילו היו הכנסה אחת של בן זוג רשום.

מהם יתרונותיו?
בן זוג רשום עשוי לקבל נקודות זיכוי נוספות על נקודותיו האישיות,
ולפי האפשרות הטובה מבין השתיים ((1) עדיפה ב: 1/4 נק' + נק' עולה לבן זוג) :

(1). עבור בן זוג עובד:
1.50 נק'- אם בן זוג משתכר מעל מינימום מסויים. (מינימום נדרש*).
0.25 נק'- תוספת עבור ילדים עד 18 *.(מינימום נדרש*).
1.00 נק'- בן זוג. (משנת 2005 - הנקודה מותנית לגילאי פרישה).
0.25 נק'- נסיעות (מינימום נדרש*).
X.xx נק'- המגיעות לבן זוג שהוא עולה חדש (מינימום נדרש*).

(2). עבור בן זוג עוזר בעסק לפחות 24 שעות בשבוע ולפחות ב-9 חודשים בשנה:
1.50 נק'.
0.25 נק'- תוספת עבור ילדים עד 18 * .
1.00 נק'- בן זוג. (משנת 2005 - הנקודה מותנית לגילאי פרישה).

(מינימום נדרש*) :
שכר בן זוג לפחות : ([1.75 או 2.00] + [נק' עולה לבן זוג]) * [ערך נק.זיכוי] * 5.
הערה: 2 או 1.75 : 2 נקודות לבני זוג עם ילד / ילדים עד 18 *.

ילדים עד 18 * = ילד/ים בחזקה עד וכולל גיל 18 :
למרות שבחוברות דע זכויותייך הנוסח- שטרם מלאו להם/ן 18,
במחשבוני המס ובעיקר בטפסים: 0135, 1301, אין הבחנה לבוגרים בלבד.
מאחר והתוספת 1/4 נקודת זיכוי ובמקרי מעט, מאומצת הגישה: עד וכולל גיל 18.

במידה ושכר בן זוג לא עבר את המינימום הנדרש?
יחשב כאילו בן זוג אינו עובד ומשכורתו לא תצורף לחישוב המס של בן זוג רשום.
(תתקבל: נקודה עבור בן זוג לא עובד והחל משנת 2005 בתנאים מסויימים).

מהם חסרונותיו?
הכנסת בן זוג לא ממוסה מדרגת המס הנמוכה, אלא כהמשך להכנסת 'בן זוג רשום'.
אשה שהיא 'בן זוג רשום' - לא תקבל נקודות עבור ילדיה.

סיכוי עוד יותר ומופחת לחישוב מאוחד:
זוג שהם בעלי שליטה שתבעו חישוב נפרד
מי שתבע/ה חישוב נפרד על - הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג
כעם זאת ולרבות המקרים שמעל, כולם זכאים לכך,שיטת מיסוי שהיא ברירת המחדל לזוג.


 חישוב נפרד  (סעיף: 66,66ב,67)

i

איך מתבצע החישוב?
לכל בן זוג נערך חישוב נפרד על:
הכנסתו מיגיעה אישית וגם על: הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג.

שיוך הכנסות משותפות לפי הכלל הבא:
א. הכנסות בשעור מס משתנה ו:
    הכנסות בשעור מס קבוע שיש עליהן זכות להטבות:
    לחישוב בן הזוג בעל הכנסת היגיעה האישית הגבוהה, ללא קשר להגדרתו.
    (למעט וכאמור: הכנסות מרכוש ששייך במקור לבן זוג).

ב. הכנסות בשעור מס קבוע שאין עליהן זכות להטבות -לחישוב בן זוג רשום.
    (כמו: הכנסות משכירות למגורים-10%, הכנסות מהגרלות-25%).

    *ועם זה גם וכולל הכנסות מרווח הון בשעור מס יתכן משתנה
    ושלא מירושה ועל שם ילדיכם שטרם מלאו להם/ן 18 בשנת המס.

מהם יתרונותיו?

הכנסה מיגיעה אישית של כל בן זוג ממוסה מתקרת המס הנמוכה.
אישה מקבלת בחישוב זה נקודות זיכוי עבור ילדיה.

מהם חסרונותיו?

נקודות זיכוי אישיות בלבד.

האם לתבוע חישוב נפרד?

כן - מחשב מס הכנסה עורך השוואה עם תוצאת חישוב מאוחד ומעדיף את הטובה לכם.

כיצד לתבוע חישוב נפרד?

יש לסמן את המשבצת בדו"ח (V) ולצרף הצהרת תביעה חתומה של בן זוג.

מי אינו זכאי לסוג חישוב זה:

זוגות שהכנסתם מעסק שבו הם בעלי שליטה ואינם עומדים בתנאים מסוימים.
ולפי הכלל הרחב: זוגות שיש תלות בין מקור הכנסותיהם האישיות.

מה עוד כדאי לדעת:

כללי חישוב נפרד גם ל: משפחה אומנת,משק חקלאי: בסעיפים 66ב,67 לפקודה.


 בן זוג רשום  (סעיפים: 64ב,65,65א)

i

מה מקור השם?
כך מוגדר בן הזוג הממוסה הראשי.

על מה ממוסה בן זוג רשום?
1. תחילה, סוגי הכנסות שמשויכות לחישוב בן זוג מסויים וללא קשר להגדרתו (רשום/לא):
    א. רכוש השייך במקור לבן זוג = ולמי ששייך הרכוש.
    ב. הכנסות משותפות בעלות זכות להטבה = למי שהכנסתו האישית גבוהה יותר.

בן זוג רשום ממוסה על סוגי ההכנסות הבאים:
    אם חישוב מאוחד ?: כל ההכנסות כאילו היו הכנסה אחת.
    אם חישוב נפרד ?:
         - הכנסותיו האישיות
         - הכנסות משותפות בשעור מס קבוע ושאין עליהן זכות להטבות ממס.
         - הכנסות מרווח הון על שם הילדים עד 18

מי נבחר להיות בן זוג רשום?
בן זוג רשום נבחר על ידי פקיד שומה לפי בעל ההכנסה האישית הגבוהה.
אולם בני הזוג יכולים לבקש רישום של מי שעדיף להם במידה ו:
1. שלחו לפקיד שומה מכתב חתום ע"י שניהם ולפחות 3 חודשים מתחילת שנה.
2. הכנסות אישיות של בן זוג רשום לפחות 25% מהכנסותיו האישיות של האחר.

האם ניתן להפוך החלטה של בן זוג רשום?
1. רק אחרי 5 שנים או באישור של הנציב, או
2. בשנה בה הכנסתו האישית של בן זוג רשום, פחותה מ- 25% מהכנסת בן זוג.

למי כדאי להיות בן זוג רשום?
אם אין, כמו ואין משמעות, לרווח הון לילדיכם עד 18 כאמור:
למי מבני הזוג שנהנה מנקודות זיכוי אישיות רבות יותר. (חישוב מאוחד משופר)
הנחייה:בהשוואה בין ה-2 לא לקחת בחשבון: נק' לאשה עבור ילדיה ונק' עולה חדש.
רצוי לשים לב לנקודות תקופתיות(חייל משוחרר 2-3 שנה) לאומת 5-שנה לשינוי החלטה.

מהן המיגרעות?
חובות למס הכנסה חלים בראש וראשונה על בן זוג רשום.


 בן זוג  (סעיפים: 64ב,65א)

i

מה מקור השם?
כך מוגדר בן הזוג שאינו בן זוג רשום.

על מה ממוסה בן זוג?
1. תחילה, סוגי הכנסות שמשויכות לחישוב בן זוג מסויים וללא קשר להגדרתו (רשום/לא):
    א. רכוש השייך במקור לבן זוג.
    ב. הכנסות משותפות בעלות זכות להטבה: המישתנות וגם חלק גדול מהקבועות

על
הכנסותיו האישיות (כאשר מבוצע חישוב נפרד).
ועל הכנסות מרכוש ששייך לו במקור.

מה עוד כדאי לדעת?
מי שצריך לתבוע חישוב נפרד הוא- 'בן זוג'.


 נקודות זיכוי: חייל משוחרר  (סעיף: 39א.)

i

מהם תנאי הקבלה?
חייל סדיר / איש מג"ב / שירות לאומי משוחרר משירות סדיר ושירת לפחות 12 חודש
או פחות אם השתחרר מסיבת בריאות או נכות (יחשב ל-12 חודש).
הנקודות מגיעות החל משנת מס 2000.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
למשתחרר החל מ- 7/2007:
2 נק'- 23 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-22 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

למשתחררת החל מ- 7/2007:
2 נק'- 22 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-21 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

למשתחררים עד 6/2007:
2 נק'- 24 חודשי שרות מלאים או יותר.
1 נק'- 12-23 חודשי שרות מלאים או פחות ואם השחרור מסיבה בריאותית.

מהו משך זמן הזכאות?
שנתיים או 3 שמתחילת חודש שאחרי השחרור,
אם השחרור החל מ- 7/2005, הזכאות למשך 3 שנים, (ע"פ תיקון 155 , 22.3.2007).

מה עוד כדאי לדעת?
הזיכוי ניתן רק על הכנסה מיגיעה אישית.
(משתחרר, משתחררת החל מ-1/7/2007, ע"פ תיקון 157 מיום 5.7.2007)


 נקודות זיכוי עבור בן זוג לא עובד  (סעיף: 37)

i

מהם תנאי הקבלה?
אם בן זוגך לא עבד או לא הגיע למינימום נדרש מ:הכנסה אישית ו: הכנסה מרכוש אישי.

והחל משנת 2005 : חייב שגם לפחות 1 מבני הזוג הגיע לגיל פרישה.
והחל משנת 2006 : הורחב גם למקרים בהם 1 מבני הזוג נכה או עיוור/ת.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.0 נק'.

איך מחשבים מינימום נדרש ?
([1.75 או 2.00] + [נק' עולה בן זוג]) * [ערך נק.זיכוי] * 5.
הערה: 2 או 1.75 : 2 נקודות לבני זוג עם ילד / ילדים עד 18 *.

מה עוד כדאי לדעת?
כאשר בן זוג לא הגיע לשכר מינימאלי,
אין מצרפים הכנסותיו האישיות ל- חישוב מאוחד.

חישוב מינימום נדרש :
שנת מס:   ילדים עד 18 *:   ת.עליית בן זוג:  / 


תוצאת חישוב, שכר שנתי מינימאלי של בן זוג: ________________

 נקודות זיכוי: תושב  (סעיפים: 34,36)

i

מהם תנאי הקבלה?
לתושב/ת מדינת ישראל.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
2.25 נק'.

(2.00 עבור תושב ועוד 0.25 עבור נסיעות לעבודה).


 נקודות זיכוי: משפחה חד הורית  (סעיף: 40)

i

מהם תנאי הקבלה?
גבר או אשה המגדלים לבדם לפחות ילד/ה 1 שעדיין לא בגיל 19 בשנת המס.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.00 נק'.

מה עוד כדאי לדעת?
גם גבר וגם אשה חד הוריים מקבלים בנוסף נקודות עבור ילדים.

========================================
נשוי, נשואה/משפחה חד הורית, ומה אם רק בחלק משנת מס?:
============================================

!אין מחשבון נקודות זיכוי עוסק בכך!, ועם זאת:

לשון החוק סעיף 41 לפקודה:
בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהיה נשוי בחלק משנת המס יהא זכאי, לענין חישוב המס שהוא חייב בו –
 (1)בעד תקופה שבה לא היה נשוי - ל-1/12 מנקודות הזיכוי
     לפי סעיפים 34, 36, 40(ב) ו-40ב
     כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם לא היה נשוי;
 (2)בעד התקופה שבה היה נשוי - ל-1/12 מנקודות הזיכוי לפי סעיף 66
     כפול במספר החדשים בשנת המס שבהם היה נשוי.

מתי אין צורך/נגיעה לתחשיב הנקודות השנתי:
לא היה 1 מבני הזוג חד הורי , בחלק משנת המס.
וגם ובחודשי הנישואין אין הנאה מנקודות עבור בן זוג לא עובד.

מתי יש צורך לערוך חישוב יחסי/לכל חודשי שנת מס?:
הערות מקדימות:
1. סעיף 41 מתייחס רק למקרה: שאיננו בן זוג רשום.
2. סעיף 41 לא מזכיר את סעיף 37 לפקודה = נקודות עבור בן זוג לא עובד

ועם זאת, !מומלץ ותחת וכפוף ברור!, ובמידת הצורך:
לצורך כך ניתן להעזר במחשבון נקודות זיכוי אישיות (אפשרות חישוב חודשי).

(להורים שנהיו/היו משפחות חד הוריות במהלך שנת המס):
לאשה : החלק היחסי ל-1 נקודה המגיעה בעבור משפחה חד הורית.
לגבר : כמו החלק היחסי לאשה גם ובצרוף החלק היחסי בעבור הנקודות עבור ילדים.


 נקודות זיכוי: נער  (סעיף: 40ב.)

i

מהם תנאי הקבלה?
אם מלאו לך 16-17 שנה בשנת מס. (* או לבן זוגך).

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1.00 נק'.

-----------
* או לבן זוגך?
-----------------
לא נמצא בחישוב רשות המיסים צרוף נקודה זאת גם בחישוב מאוחד.
אם ומקרה שכזה?: אם רק וקטן להמליץ: *לפנות לברור/שאלה לרשות המסים*

יחד עם זאת ולשון החוק, סעיף 40ב. לפקודה:
"בחישוב המס של יחיד
שמלאו לו או לבן-זוגו 16 שנים אך לא 18 שנים,
תובא בחשבון נקודת זיכוי."

שמכאן בסביר ויותר :
*לא נראית מניעה בחוק ממתן הנקודה בחישוב מאוחד.
*לא נראית מניעה בחוק ממתן הנקודה כאשר בן הזוג בן 16-17 ואינו עובד.
-אולי ורק יתכן והזכות גם בחישובים נפרדים ועדיין יש ספק לכך, (סעיף:66 לפקודה).
מקרים אלו, כמו גם בחישובים נפרדים: אם וצורך?:*לפנות לברור/שאלה לרשות המסים*


 נקודות זיכוי לאשה  (סעיף: 36א.)

i

מהם תנאי הקבלה?
לכל אשה מגיל 16.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
0.5 נק'.

מה עוד כדאי לדעת?
כל אשה מקבלת בנוסף נקודות עבור ילדיה כאשר נעשה לה חישוב נפרד.


 נקודות זיכוי: עולה חדש  (סעיף: 35)

i

מהם תנאי הקבלה?
עולה חדש כמוגדר בחוק.
גם מי שעזב את הארץ כקטין וחזר אחרי 5 שנים או יותר.
ומשנת 2011 כולל גם לתושב שחוזר מ:16.5.2010 ועד:30.9.2012 ובתנאים ...

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
למשך 3.5 שנים מחודש העלייה, מפוצל כך,
3 נק'- שנה וחצי ראשונות מחודש עליה.
2 נק'- לשנה שאחריה.
1 נק'- לעוד שנה שאחריה.

מה עוד כדאי לדעת?
שרות צבאי ולימודים לא נלקחים בחשבון 3.5 שנים.
עזיבת הארץ אחרי העליה הראשונה מ- 6 חודשים ועד 3 שנים לא נלקחים בחשבון.
מקרה יחיד בו מצורפים נקודות אישיות של בן זוג לחישוב מאוחד.


 נקודות זיכוי עבור ילדים  (סעיפים: 40,66)

i

מהם תנאי הקבלה?
לאשה שמבוצע לה חישוב נפרד.
לגבר (או אשה) חד הורי המגדל את ילדיו.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
0.5 נק' - עבור כל 'ילוד' (ילד שנולד בשנת מס.)
0.5 נק' - עבור כל 'בוגר', (ילד שמלאו לו 18 בשנת מס).
1.0 נק' - עבור כל ילד שמלאו לו 1-17 שנים בשנת מס.


 נקודות זיכוי: תשלום מזונות לבת זוג קודמת  (סעיף: 40א.)

i

מהם תנאי הקבלה?
למי שנשוי ושמשלם מזונות עבור בת זוגתו הקודמת.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1 נק'- לשנה.


 נקודות זיכוי: כלכלת/תשלום מזונות לילדים  (סעיף: 40)

i

מהם תנאי הקבלה?
למי שמכלכל/משלם מזונות לילדיו והילדים לא סמוכים לשולחנו.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
עד 1 נק'- לשנה, יחסית לחלק ההשתתפות.
כמו: אם חלקך 1/2 השתתפות = 1/2 נקודת זיכוי.
(למשלם מזונות לילדיו, לרוב נחשב 100% השתתפות)


 נקודות זיכוי: עבור נטול יכולת  (סעיפים: 44,45)

i

נטול יכולת: שסובל מבעית עוורון, שיתוק, פיגור, לרבות ילד שסובל מלקוי בלמידה.

מהם תנאי הקבלה?
1. יש לך ילד שהוא נטול יכולת, ללא הגבלת גיל.
2. בן משפחה אחר לא תבע הוצאה זאת.
3. לא נתבע גם זיכוי להוצאת החזקה במוסד.
4. סך ההכנסה השנתית בש'ח של נטול יכולת (ובן זוג) עד :
---------------------------------------
שנת מסרווק/הכולל בן הזוג
---------------------------------------
2010156,000249,000
2009150,000240,000
2008144,000230,000
2007140,000224,000
2006140,000224,000
2005136,000218,000

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
2.0 נק' על כל נטול יכולת.

מה עוד כדאי לדעת?
ניתן להעדיף את הגבוה מבין זיכוי זה להוצאה המותרת על החזקה במוסד רפואי(44).
סעיף 44: הוצאת מוסד רפואי שמותרת וגם ל: בן הזוג והורה, מחושבת כך:
זיכוי = נחשב רק סכום ההוצאה שמעל 12.5% מההכנסה החייבת, כפול 35%.

(לעניין נקודות הזיכוי, סעיף 45 : עד שנת 2002 בהטבה זאת ניכללו גם בן זוג והורה).


 נקודות זיכוי: (מובטל) שחזר לעבודה (סעיף: 40ו.)

i

מהם תנאי הקבלה?
1. תחילת עבודה בתחום 1.7.2005 - 30.6.2006

2. הזיכוי רק לאחר 6 חודשי עבודה רצופים (מעסק או משכורת).

3. מובטל לפחות 12 חודשים רצופים לפני חזרה לעבודה נוכחית.

4. ב-36 חודשים שלפני תקופת האבטלה, עבודה של 12 חודשים רצופים לפחות.

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
עד 1 נק' שנתית = 2 נק' חודשיות למשך 6 חודשי עבודה זכאים.

מחשבון זכאות
הצהרה לקבלת נקודות זיכוי לאדם שחזר לעבודה


 נקודות לסיום תואר אקדמי/ לימודי הוראה ומיקצוע  (40ג.-40ה.)

i

מהם תנאי הקבלה?
1. (תיקון 147 לפקודה): למי שסיים לימודים החל משנת 2005 ב:
    תואר ראשון/שני,שלישי ישיר. רפואה, רפואת שיניים, לימודי הוראה.

2. (תיקון 151 לפקודה): למי שסיים לימודי מיקצוע החל משנת 2006:
    תעודה שמוכרת/מטעם משרד ממשלתי ובהיקף של כ-1700 (לפחות).

מתי ומה משך תקופת הזיכוי?
ההטבה מתחילה בשנת מס שלאחר שנת סיום לימודים, מישכה:
- עד 3 שנות זכאות בעבור: תואר ראשון / לימודי הוראה ומיקצוע.
- עד 2 שנות זכאות בעבור: תואר שני.
- 2 שנות זכאות בעבור: תואר שלישי ישיר.
- 5 שנות זכאות : רפואה/רפואת שיניים.
  (עד=מספר שנות הזכאות מוגבל גם ועד למספר שנות הלימוד).

כמה נקודות שנתיות מקבלים?
1/2 נק' לשנה
ועוד 1/2 נק' ולמשך עד 3 שנות זכאות ראשונות זאת ולמי
שסיים לימודיו החל מ-2007, לתואר ראשון/רפואה ושיניים.(תיקון 156)

מה עוד כדאי לדעת?: (חלופת סיום שנת התמחות):
החל משנת מס 2012, בוגרי תואר ראשון או שני שהמשך בהתמחות,
בתנאים מסויימים, מפורטים גם ובמחשבון   , יוכלו לדחות את מתן ההטבה:
לפי שנת סיום ההתמחות במקום לפי שנת סיום התואר. (תיקון 189 לפקודה).

מה עוד כדאי לדעת?: (כפל הטבה):
תואר ראשון חדש למיקצוע קודם?: סך שנות ההטבה יוותר עד ל- 3 שנים.
תואר ראשון חדש לתואר ראשון קודם?: סך ההטבה יוותר עד ל- 3 שנים.
תואר שני חדש לתואר שני קודם?: סך שנות ההטבה יוותר עד לשנתיים.
(במחשבון: תואר רפואה לתואר ראשון קודם, מיקצוע חדש למיקצוע קודם).

מה עוד כדאי לדעת?:
יסודה של ההטבה זאת (כלזיכוי זה) בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה

*טופס 119*   מחשבון זכאות    רשימת מוסדות אקדמים   (רש' לא עדכנית)


 זוג שהם בעלי שליטה  (סעיף: 66)

i

מי הם בעלי שליטה?
בעלי שליטה הינם זוג שמשתכרים מעסק שלפחות 10% ממנו בשליטתם.

האם הם זכאים לחישוב נפרד מלא?
רק אם מתקיים לפחות תנאי 1 מהשניים:
1. שניהם השתכרו מהעסק שבשליטתם לפחות שנה לפני נישואיהם.
2. היתה לבן זוג הכנסה מהעסק לפחות 5 שנים לפני קבלת שליטה של בן הזוג האחר.

יתכנו גם הרחבות:
קשור בפרשנות בית המשפט העליון לסעיף 66 ד' לפקודה, פס"ד קלס,
שאולי אולי מניח בסיס להעשרת משמעות סעיף 66 ה' לפקודה, יתכן ונדרש ייעוץ מיקצועי.

מה עוד כדאי לדעת?
לשים לב לתנאים, במידה ולא התקימו צריך שינוי מהותי לקבלת זכות חישוב נפרד.

הרחבות לעניין זכות חישוב נפרד (חלקי):
משנת 2004 ובתנאים מסוימים, ניתן לתבוע חישוב נפרד להכנסה שנתית עד:
------------  ----------------  
שנת מסחישוב נפרד
------------  ----------------  
200423,040 ש"ח
200525,008 ש"ח
200642,000 ש"ח
200741,880 ש"ח
200843,080 ש"ח
200945,000 ש"ח
201046,680 ש"ח

מצד שני תביעה זאת גורמת לאובדן תוספת הנק' שבחישוב מאוחד.
מכאן שהתביעה עשויה להשתלם, אולם בפיצוי שאינו גבוה במיוחד, הגם והסכום צבר.
(בהתאם להחלת סעיף 66 ה' לפקודה לשנים 2004 - 2006)

עקרון התנאים לתביעת החישוב הנפרד החלקי:
הכנסתכם האישית היתה מהעסק,
כל אחד עבד לפחות 36 שעות בשבוע ולפחות 10/12 מהשנה/תקופה.
מומלץ להודיע בהקדם לפקיד שומה על תביעת חישוב נפרד.
(תנאים מלאים תוכלו למצוא ב - עמודים שבתחילת חוברות - 'דע זכויותך').


 הנחיות לעבודה עם מקלדת

5

הנחיות לעבודה עם מקלדת, "ומבלי לפגוע בזכויות העכבר..."

1. מעבר לשדה הבא :
     [Tab]      - מיקומו בטור השמאלי מעל הלחצן [CapsLock].

2. חזרה לשדה קודם :
     [Shift] לחוץ עם [Tab]      - מיקום Shift מתחת ללחצן CapsLock.

3. דפדוף בתיבת רשימה [קומבו-בוקס], [ליסט-בוקס] :
     [חץ תחתון] - דפדוף מטה,   [חץ עליון] - דפדוף מעלה. (גם שהרשימה סגורה).

4. בחירת ערך כן / לא [צ'ק בוקס] :
     [Space] - הלחצן הארוך במקלדת.

5. הפעלת לחצן פעולה [קומנד-בטון] :
     [Enter] - |---->, (כאשר הסמן הגיע/יושב בלחצן).

6. סימון (צביעה) של תווים בתוך השדה :
     [Shift] לחוץ ומשיכה עם [חץ ימין] או [חץ שמאל].

7. הזזת הסמן בתוך השדה :
     שימוש במקשים הבאים- [Home], [End], [חץ ימין], [חץ שמאל].

8. תמיכה נוספת בלחצנים :

מקש / צרוף מקשים
לחצן פעולה יכול להיות מופעל גם בהקשת מקש אחד או צרוף של שניים,
צרוף כזה, אם קיים, רשום בסוגריים מרובעות ב- 'טיפ נפתח' של הלחצן.

צרוף מקשים לפתיחת 'חלון שיחה' :
'חלון שיחה' : חלון נפתח 'מודאלי' כמו מחשבון, אשף, קובץ עזרה מכוון.
בנוסף לצרוף המקשים יש להקיש [Enter].
סיבה : הדפדפן מגן עליכם מפני פתיחת תוכנה יזומה של 'חלון מוקפץ' ולכן,
צרוף המקשים מביא את הסמן ללחצן ומשם כאמור יש להוסיף לחיצה במקש- Enter.

סגירת 'חלון שיחה' :
סגירת חלון שיחה מאופשרת בדפדפן, כך :
בעזרת העכבר : לחיצה על [X] שבכותרת החלון.
בעזרת המקלדת : צרוף המקשים [ALT] לחוץ עם [F4].


 הכנסות בשעור מס קבוע  (רובן בסעיפים: 121-125 לפקודה)

i

מה מאפיין קבוצת הכנסות זאת?
כל הכנסה בשעור מס ידוע וקבוע.

3.5.2010: להודות ולאחרונה היסתבר לי הכותב , שרק חלק קטן מהן:
הכנסות שאין עליהן ניכויים או זיכויים ואין הן משפיעות על חישוב סעיפים אחרים:
מ: שכ"ד 10%,15% ומהימורים25%, כמו ואלו הן שמשויכות לחישוב של בן זוג רשום.

מהן הכנסות אלו?
קוד%מסהכנסה
------  --------  ---------------
05610%רווח הון אינפלציאוני חייב
06015%ריבית על ניירות ערך..
05525%דיבידנד לבעל מניות..
05335%ריבית על ניירות ערך..
07410%ריבית על ניירות ערך..
22210%שכ"ד למגורים ששולם עד 30 יום
22515%שכ"ד מחו"ל (סעיף 122א לפקודה)
22725%ההכנסה החייבת מהימורים
22970%הכנסה חריגה מקרנות השקעה במקרקעין
14120%דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפדיון
23112%דיבידנד מחלוקת רר"ל.. (טופס 805)

לשנת מס:    טופס 1301    טופס 0135

הערות/בנוסף:
קודים שבצבע לבן אינם משוייכים לשנה הנוכחית.
פרטים נוספים על קודים/סעיפים מומלץ בקישור שמעל : טופס 1301.


 הכנסות בשעור מס משתנה  (רובן בסעיפים: 121-125 לפקודה)

i

מה מאפיין קבוצת הכנסות זאת?
שעורי המס לפי גובהן ושיבוצן בסולם ההכנסות. חלקן עד %תקרה.
אלו הן ההכנסות שנהנות מניכויים זיכויים, פטורים הגם חלק ולפי סוגן.
הכנסות אלו משוייכות ככלל לחישוב של בן זוג עם ההכנסה האישית הגבוהה.

עם זאת ועובדתית, גם ע"פ לשון החקיקה, גם ולפי אופן החישוב ברשות המס:
סדר ההכנסות לטובת הנישום. סדר שיבוצן של ההכנסות ולסולם מדרגות המס:

1. הכנסות מיגיעה אישית.
    ממוסות מדרגת מס התחלתית- 10% ומעלה.

2. הכנסות הממוסות מ-30% ומעלה, גילאי 60 מ-10% :
קודהכנסה
------  ------------
059נכס בית.
167הכנסות אחרות.
056חלק מרווח הון ריאלי ממכירת נכס.

3. הכנסות הממוסות מ-30% ומעלה, שמוגבלות בתקרת %מס.
קודתקרת מסהכנסה
------  ------------  ---------------
06140%ממכירת פטנט, הכנסות שחייבות לאחר פטירה.
06535%מדמי מפתח שמקדמה בגינם שולמה עד 30 יום.
05620%חלק מרווח הון ריאלי ממכירת נכס.
25620%מרווחים ריאלים בבורסה שנצמחו מתחילת 2003.
06720%ריבית על ניירות ערך/מקופות גמל. (החל משנת 2006)
12620%הכנסה מריבית פיקדונות 20%.
07815% ***הכנסה מריבית פיקדונות 15%.
07610%הכנסה מריבית פיקדונות 10%. (ועד לשנת 2009)

* הכנסות 076,078.126:
   יתכן גם ויופחתו בפטורים מיוחדים שמסעיפים: 125.ד-ה לפקודה, לפני חישוב המס.

מה עוד כדאי לדעת?
חומר מלא ומפורט נמצא באתר רשות המסים בישראל, חוברות-'דע זכויותך ועוד',
בנוסף לרשותכם קישור לאתרי רשויות נוספות.


נושאים קשורים:  
רשות המסים בישראל
אתר נבו, (!פקודת מס הכנסה)
מקום מיוחד להורים ולמשפחות של ילדים.. (מומלץ)  


משרותי האתר: מיכל-E