ש"ע-שב'
וותק *
דמי הבראה ל:
/

שם עובד/ת
תחילת עבודה
משרה
ימים
לתשלום
/
###
תעריף
תש'1
דיוק:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
מיכל-E
דף מידע
/
/
101 ש"ח

שינויים במחשבוני דמי הבראה, 2.7.2012:
(1). תעריף דמי הבראה מיתחדש ממשכורת יוני(ולא יולי כבעבר).
     כהדרכה נוספת מ:8.7.2012 ובקישור זה
(2). וותק שבין 2 תחומי זכאות: אפשרות לחישוב ממוצע ימי הבראה.
    {למשל: וותק 3.5 שנים במגזר הפרטי: אפשרות שימי הבראה=6.5}.
    בחירת הערך: [לא במדורג] :ימי הבראה כבעבר=6 כהדרכה נוספת ובקישור זה}.

    1.7.2013:
    בנושא זה היה תיקון כהליך ((לעיכול)) ומ-6.2011 כבקישור שמעל , .
    כהבנתי זאת שכותב שהגיע העת לבחור את מה שמדוייק ביותר: כן במדורג.
    ####כמבלי הטלת דופי במחשבונים שסביר ויותר שסיבות ראויות שבדרך אחרת.

למחשבון דמי הבראה {ריענון הדף=חזרה להודעה כללית זאת}

ניתן *** בהחלט בדף המשוב מקושר זה להוסיף כלהעיר.
יתכן שבהמשך (רק והחל מ: 10/2012) חלק זה שלפני כניסה לחישוב ילווה בפירסום.
{3.7.2012}.
(10.7.2012~)