קבלת החזרי מס

  (☼) 

s

B

הדפסה


האם מצאת שמגיעים לך החזרי מס ?:

קודם ומומלץ : רשימת טפסים מלאה.

לשנת מס:    טופס 1301    טופס 0135

 

הנחיות לחומר מצורף לטופס בקשת החזר (135) או (1301) :

1. מקור בלבד של המסמכים הנדרשים הקשורים בהחזרך.

 

2. מסמכים דורשים חתימה וחותמת: ט'106 לשכיר, ט'806 ל 'פרילנס'.

 

3. למי שלא עבד / ה בחלקים מהשנה - הצהרה חתומה של מקבל / ת ההחזר.

 

4. צ'ק מבוטל או צילום שלו או לחילופין צילום כרטיס אשראי בו מופיעים פרטי הבנק.

(מומלץ חתימות גם במסמכי תרומות למוסדות מוכרים ובמסמכי הפקדות עצמאיות כמו לגמל).

 

ולתשומת הלב! : הנחיות מפורסמות ב משרדי השומה. אי הקפדה עלולה לשבש את קבלת ההחזר.


טיפול אם וקטן להמליץ:

כמו אם וקטן לא פחות להדגיש: !! במידה ואין/חסר בקיאות וידע?: מומלץ להעזר בהדרכה מיקצועית !.