חוסרים בחישוב!!.

(&!) ** רשות המים:חיסכון *

s

B

הדפסה

11.5.2011- נמצא כושמיתבקש : בדיקות מעמיקות נוספות למחשבון : דף הנחיות לחישוב

23-27.4.2009- המלצות לחישוב החזרי מס :

הזכות להחזרי המס המגיעים בשנת 2009 זאת הם עבור השנים 2003-2008

!!ההמלצה הכללית שאין להישתמש במחשבון החזרי המס עד !הערכותו! לשנת 2008!!

!!ההמלצה למנועי החיפוש: אם מצאתם לנכון לקשר למחשבון?: קודם תודה כמו וקודם יש לקשר לדף זה!!


18.5.2009: ההמלצה הכללית שנוסף כמו וגם : תוסף כמו והודעה למנועי החיפוש אם וקטן והמשך בטכני ובלוג.


זוגות נשואים, הנחיות לקליטת קודי [בן זוג] :

(למקרה זה בפרט ובכלל, מומלץ וקודם עיון וקריאת דף הנחיות לחישוב).

אם בטופס 106 מופיע הקוד 172 (ולא -158), בהקלקת התווית 'אשה', יוחלפו הקודים ובהתאם.

 
חישובי המס יתכן ולרוב ממצאים ועם זאת ישנם גם חוסרים דוגמאות:

- אינו מתואם לתושבי חוץ

- אין מיצוי לנושא בעלי נכסים והכנסות מחו"ל

- הפרשה לקופ"ג לקצבה כעמית שכיר בקרן גרעונית - שנת 2004

- רווח הון של תושב באר שבע והנגב ממכירת נכס באזור הנגב עד שנת 2003.

הנחיות להוספת זיכוי בעבור רמת פעילות א', חייל / אזרח עובד צה"ל / שוטר .. :

ניתן לבחור אפשרות זאת באשף ישובים, ולחילופין גם בדרך הבאה :

יש להפחית מתוצאת סכום המס המחושב , את סכום הזיכוי המיוחד הרשום במסמכיך.

טיפ: למקרה זה ובכלל כדאי לדעת שגובה החזרי המס הם עד גובה המס ששולם בפועל.

נספח לדף זה:
שכר מינימום לנוער. רשות המסים : מענק, מס הכנסה שלילי . רשות המים : טיפים ועצות שימושיות לחיסכון.