דמי הבראה לשנת 2015   

(תעריף דמי הבראה שהחל ממשכורת יוני 2015):

תעריף יום דמי הבראה במגזר פרטי , כשהיה ב-2014

תעריף יום ד.הבראה במגזר הציבורי-2014 , 425 ש"ח

מאמר:תעריף מיתחדש החל ממשכורת יוני , מחשבון דמי הבראה


משרותי האתר מיכל-E: דמי הבראה לשנת 2015, שימוש לטובה כמועיל.