בחינת זכאותך, שער כניסה

s

B

הדפסה

הסברים והדרכה לדף בחינת זכאותך :

 

דף בחינת זכאותך :

נועד למתן רקע כתמונה כללית: האם יש לך/לכם סיבות לקבלת החזרי מס?:

מומלץ קודם עיון וקריאה כללית של הדף: להבהרה כלזיהוי נושאים שקשורים לך, ולכך.

 

לאחר שנימצאו כזוהו אותם נושאים,

ניתן למצוא הדרכה גם בתוויות: (מעבר בעכבר המחשב על הדגשות למשל), וגם:

תוויות,יש להן תכונה: ל 'העלם' ולאחר כשניות: ניתן גם להקליק להצגת:תיבת הודעה .

 

מילים שבצבע כחול: קישור לדף הדרכה כמו וגם לכלים נוספים כמחשבוני נקודות הזיכוי.

(למשל 'הקלקה' במילה: ..מקצוע : כקישור לדף הדרכה : כוהקלקה על: [X] שבמסגרת הדף, לסגירתו).

 

תמיד טוב כמומלץ גם לעיין ובנוסף בחוברות דע זכויותייך , חזרה לדף : בחינת זכאותך. {בחינת זכאותך}.

 

אם וקטן לדף ותוסף : (מיכל-E)  ☼