בחינת זכאותך, שער כניסה

כיפה  שפות(1) שפות(2) 

s

B

הדפסה

(((ודף הבית))) : בהצלחה ורבה והערך הטוב ובטוב, כמו ולא לשקר ולהודות יש עוד ולא מעט, האתגרים התולדה והעתיד, כוהבנה: כוזכות היחודיות: שביחד כהחשיבות ובמשותף: כולא מעט כבהחלט ולטובה כלברכה עשות כולעשות, בברכה. {כאם כועם ורק נישתדל: *****שמור ונישמור הערך הטוב ובטוב הברית כבצדק ובאנושיות שכוהחשיבות כברצון והדדי שבהחלט: התיכנון כוזכות הפרנסה והשיקום כבסובלנות ובסבלנות כוביחד. נקודה : 21.9.2011{~}, הגם ועוד סתם אזרח (כזה ואחר) הגם ולא לשקר ולהודות ##### כוממש הגם ולא המצאה שלי זאת שכותב}

ורק הישתדלות, למתן שרות טוב ולכלל הציבור הרחב,

כמו גם המסר לקרבה בין תושבי, אזרחי המדינה לרשויותיה ,כמו וגם לקרבה:

בין שוני תוך הערכת הטוב שבכל אנוש והאדם כיבוד הדת כבוד דתות וערך הדעה.  : בבקשה 


החדשות: {##} {{!}}: {{?}}   ♣::::::: ::
הכנסת צה"ל הצופה :♣: :♣ ::♣ גל"צ 

במבט  לצופה    {♣♣}  וצו  :פה  ארץ  נהדרת 


מידע ושרותים :

מילון מילון-2 טיולים ויקיפדיה דפי זהב לוח שנה לימודים 
מט"ח מדדים מיקוד 144 בנקים דירה בריאות הייטק תחבורה ו:


: ר.השידור הרשות-2 קשת מיכל חב"ד חיפוש ♣♣♣ וברשת 


הכנסת דעת-יהדות קול ישראל הסוכנות היהודית שימושי (*) מבוא תרבות

(עורך: איתן בוקס)  !*:דף משוב* !*:Feedbacks* שנה טובה {#חדש#} {חדש} {#חדש#} {חדש}