הנחיות לחישוב(החזר)מס

חג שמח ♣# ♣* ♣#

s

B

הדפסה


1.דף הדרכה שמקדים כמומלץ ושקודם ל: בחינת זכאותך.

2. בראשית, אם נבחר והתהליך, יש לאסוף את כל ה- מסמכים נדרשים.

3. בדף- חישוב החזר *, בחר / י במידת הצורך את שנת המס הרצוייה, הזכאות ל-6 שנים.

4. הסברים ניתן למצוא בשורה תחתונה ובתוויות פקדים/לחצנים, מפורטים ויותר: חוברות דע זכויותיך.

5. מספרי קודים של שדות החישוב נמצאים בשורת ההסבר התחתונה ובמקביל רשומים במסמכיך הנדרשים.

6. זוג נשוי שכל 1 ו 1 נהנה מ"הכנסה מיגיעה אישית", הסברים ועוד ב: דע זכויותיך מומלץ: מחשבון רשות המיסים.

7. !מומלץ!: לקרא את דף החוסרים, האם הכל מוכן? מזומנת/מזומן, ניתן להיכנס ל: חישוב החזר לבדיקת זכאותך.

8. מצורף כמו ומומלץ לקרא עד תום את דף הנחיות להחזר, במידה ואין ביטחון מלא לא 'להתבייש' בהדרכה מיקצועית

 


מצאת שמגיעים לך החזרים? ניתן לשערך את סכומי הריבית וההצמדה המגיעים עבורם:

סכום ההחזר המגיע זכאי ובנוסף ל: הצמדה למדד בתוספת של 4% ריבית שנתית, מס הכנסה- חישובי ריבית והצמדה.

 

אם וקטן לדף ותוסף : ** *  ♣♣♣  לבני אלון  קשת מיכל   ממיר מידות    מע"מ 16%  ג.ד.ה

ש.מינימום לנוער: דף משוב שעון שח ועוד מסה"כ שלילי  רשות המים-חיסכון בצריכת מים במשק הבית