מיכל-E
דף מידע
תחילת עבודה:
נתונים לדמי הבראה:
חודש משכורת:
/
דמי הבראה מחושבים:
סה'כ לתשלום:
/
לפי הסכם:
שנות וותק:
ש.עבודה בשבוע:
%משרה:
ימי הבראה:
תעריף יומי:
להסכם:
שנות וותק
ימי הבראה
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
3
1
-
5
יום
יום
יום
יום
יום
יוםש'ח
0
0
0
שם עובד/ת:
תשלום ראשוני?
Tb

שינויים במחשבוני דמי הבראה, 2.7.2012:
(1). תעריף דמי הבראה מיתחדש ממשכורת יוני(ולא יולי כבעבר).
     כהדרכה נוספת מ:8.7.2012 ובקישור זה
(2). וותק שבין 2 תחומי זכאות: אפשרות לחישוב ממוצע ימי הבראה.
    {למשל: וותק 3.5 שנים במגזר הפרטי: אפשרות שימי הבראה=6.5}.
    בחירת הערך: [לא במדורג] :ימי הבראה כבעבר=6 כהדרכה נוספת ובקישור זה}.

    1.7.2013:
    בנושא זה היה תיקון כהליך ((לעיכול)) ומ-6.2011 כבקישור שמעל , .
    כהבנתי זאת שכותב שהגיע העת לבחור את מה שמדוייק ביותר: כן במדורג.
    ####כמבלי הטלת דופי במחשבונים שסביר ויותר שסיבות ראויות שבדרך אחרת.

למחשבון דמי הבראה {ריענון הדף=חזרה להודעה כללית זאת}
{לגיליון דמי הבראה: שינויים שמעל (1) ו (2) כלולים גם במחשבון זה}.

ניתן *** בהחלט בדף המשוב מקושר זה להוסיף כלהעיר.
יתכן שבהמשך (רק והחל מ: 10/2012) חלק זה שלפני כניסה לחישוב ילווה בפירסום.
{2.7.2012}.
כניסה לחישוב דמי הבראה
30.3.2012: עידכון ל-2012 כלמי שעדיין רוצה כבעיקר צריכה כושצריך דף זה ובבקשה:
29.6.2011 הודעה מחודשת כלהישתדל ולדייק:
הנוהג/המקובל: תשלום בימי זכאות שלמים*תעריף ליום הבראה.
עם זאת היסתבר יש גם שעושים: בצורה מורכבת שונה אם כנוסף כאחרת.
לציין שאין הנחייה מדוייקת לכך או לכך: כמו אין לעורר סערה הגם ובילבול מיותר.
יתכן כשיובאו ולעתיד הנחיות : הישתדלות ובשמחה ואת דמי הבראה כוחידוש השרות.
{ כבזמן זה לא נמצא שלמות בדמי הבראה השרות}.

ניתן *** בהחלט בדף המשוב מקושר זה להוסיף כלהעיר.

כתודה והערכה על תשומת ליבכם/ן, כאין פנייה לשקודם שנכתב. עורך האתר: איתן בוקס

{כנוסף ונ.ב: ואם נמצא אין מדוייק כנכון ובזה?: כלמשל ושרות הגליון כזמין לקישור}.

כתאריך -עותק שמור- והחל כמזה: 30.6.2011, 21:00~ כהערך לחיפוש: דמי הבראה:
כמומלץ כבהתאם לבדיקה כלרשותכם/ן הדרכה להפרשים בדמי הבראה, !*גם כואסמכתא.