מיכל-E, קישורים

🍏 ו   ♭ ♭  :?☹    

s

B

P


הלמ"ס

בנק ישראל

ביטוח לאומי

משרד האוצר

אגף שוק ההון

משרד המשפטים

צבא ההגנה לישראל

רשות מקרקעי ישראל

רשות המסים בישראל


כנסת ישראל

הרשות השופטת   ✋ / 🐔 נ:👓   {⌚} :#:     .

שער הממשלה


   🥈  :♣:  :♣:  :∑: ו:@22 ::♥::       :♦: 


:✅:   :✅: ♣? בנקליט 🚕 17 16 ע.מלל :♘