מיכל-E, קישורים

🍏 ו       :?☹ ✉#    ♥.    :.☯ ❔❕.   {❔} {🐟 ?: }

s

B

P


הלמ"ס

בנק ישראל

ביטוח לאומי

משרד האוצר

אגף שוק ההון

משרד המשפטים

צבא ההגנה לישראל

רשות מקרקעי ישראל

רשות המסים בישראל


כנסת ישראל

הרשות השופטת

שער הממשלה


   🥈        ו:@22


   ♣:                     x?   :&&:  {:?:}.  :$  ד.הבראה  רכב2  17  16  עיבוד מלל*  :♘