מיכל-E חדש,נוסף באתר

#:כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה

חד' ו: חברון. ♣: &&   *:??   *:? :#: :&: #### #! v ::♥:: :& :# && *****♥ וברשת 


מחש' ועוד:    ?::   ♣♣****   &&   &&   :::****   ,    מ.17  אנ.17     V  &&   *מד-51   !מד-99   ב.99   *מד-51   *מד-99   בוחן99   @מד@-99   &פנייה ל

מחשבון דמי הבראה{א.פורצלינה} ל: 2016: 2018    

מחשבון  מחשבון-אנגלית  לוח שנה &דף מידע  לוח שנה-אנגלית  רכב2 

מס רכישה  הצמדה  ריבית והצמדה  ריבית והצמדה למט"ח  ריבית הפריים

##:שינוי %מע"מ מ-10.2015   שכר מינימום ולנוער   חזרה לעבודה   סיום תואר/לימודים  

מחשבון דמי הבראה   דף מידע דמי הבראה   מחשבון דמי מחלה   המרת מטבעות  Ex.Rate 

קשת - מיכל    דף מידע קשת - מיכל    Michal's Rainbow    הקסהת - מיכל    Michal's Hexa  

מחשבון צבעים  Color Calculator  אנסי/יוניקוד  ממיר מידות  התאמות למוזילה  ותחילת שנת 2008    

טבלאות מדד    נקודות זיכוי &אישיות    טיפוליזציה    הוצאות מימון מחקר מדעי    המאמרים של מיכל   

En  טבלאות מט'ח   Interest&Linkage   Effective/Nominal  Currency Tables   ריב.אפקטיבית/נומינלית  

  :#: החזרי מס  :ר.והצמדה    &&#מפלס הכינרת#&  כבהצלחה ורבה 


מדור שעת פנאי, פניות :

לבני אלון, הדרכה בעברית , מיכל-התאמות , @@ , ## דף המשוב ##, ((ד.אלק'))   קק"ל  ##*#: ##*#: