הנחיות לחישוב(החזר)מס:

כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה


{הגם עוד סתם אזרח : 9.3.2013 13:30~: כחש חובה הגם בזאת שהעת לדגש להבהיר הגם בפשטות כהמילים: הקריאה כשמובן כושבמובן החיובי שבה היא ואותה הקריאה הגם ככולל בהחלט וכנגד פגיעה בחפים מפשע: כושצודק ושראוי מאמץ אנושי משותף הבנה כלהודות ולא לשקר היא ויגיעה לא פשוט הגם לפעמים יראה דיי ומורכב כמו ועם זאת יגיעה מעניין כשעניין מבורך. הגם ועוד סתם תוכי ייחשב- הקריאה כשמובן כושבמובן החיובי שבה היא הגם ושל עוד סתם אזרח ואותה הקריאה הגם ככולל בהחלט בהחלט וכנגד פגיעה בחפים מפשע כנכון ויש עוד הבנה כברצון והדדי כוהחשיבות אנוש האדם והכלל כוהשאיפה הבסיסית לטובה ולברכה אנוש האדם והכלל התולדה והעתיד}. 8.3.2012: למה שלא תילמדו מההתנסות העגומה של אתר זה? לצופים ולצופות כוהכלל כושהכלל כאומר בהחלט הגם והשכן שלום רב: #####קודם לציין שבחלק הטיעון אם וחינם כמו וזה הטיעון/ההאשמה אינו רצוני הבסיסי שכותב##### כבלב שלם: ((רק ואני שכותב?)): בהבנה מלאה שהינכם והכלל מייחלים לעולם צודק כואנושי, כיחד ועם זאת: תוכלו להסיק מסקנות מאתר זה שנראה שמנועי החיפוש כבעלי ההשפעה הכלכלית העולמית ממשיכים לנסות ולשבור את רוחו: (מסר השבירה שאומר גם ובין היתר: כמה שתעשה כמה שתשפר כך גם תקבל פחות: ההכונה לרדידות כי אנחנו השולטים, זה גם ובין היתר, ככל זאת כהמסר וניצול היזדמנויות). טוב מה לעשות , הם הפכו את הליך העשיה להליך שהיה כואב בעיקר מתסכל מאוד: ניסיון של שבירת הרוח המסר וההכוונה: נו מתי כבר תתייאש: כאם ומיותר זה כבר הליך עשיה ושנים, האתר הזה שילם את המחיר: למה שלא #####כהפיקו טובה וברכה מכך####, למה שלא תילמדו מההתנסות העגומה של אתר זה? כבעיקר ולמה אתם ואתן צריכים לשלם את המחיר בעתיד? למה??, למה???: איפה בדיוק כתוב שצריך ממאבקים חבלה חס שלום וחלילה הרס ופגיעה הדדית?? כזאת ממש וממש לא המצאה שלי שכותב: למעשה הכל ורשום כרק ושצריך להבין: בסבלנות ובסובלנות כברצון והדדי לכו להבנה: ** צודקת אנושית וראוייה כלתיכנון הפרנסה והשיקום. כבניה כעשיה כיצירה לטובה דור זה כוהדורות כוההמשכיות לברכה התולדה והעתיד * יש בהחלט כושצדק ודמוקראט את הזכות ולדיון, כבהליך כעת ושיהיה מוסכם הגם בתחילה וחלקים, כהמשך בניה ואמון הדדי האיזור צפוי בהחלט לפריחה כמו וכן האנוש האדם והכלל צפוי להשלמה לטובה ולברכה. כתודה והערכה רבה על שלכם ולשלכן שבזאת ושתשומת הלב. מה עוד נאמר כמלבד זאת ולדגש: עוד סתם אזרח זאת שכותב, הגם ובהחלט הגם מוכן ועוד סתם תוכי שבזאת ייחשב כבעיקר ובמהות: כבהצלחה ורבה כושבזאת. ((16:05 ?: בבקשה בבקשה: כלעניין האתגר/ים, נכנה כשאותו שעבר התקליט: כ :####עוד סתם אתגר ייחשב####)).

1.כדאי לעיין כקודם ובדף : בחינת זכאותך.

2. בראשית, אם נבחר והתהליך, יש לאסוף את כל ה- מסמכים נדרשים.

3. בדף- חישוב החזר *, בחר / י במידת הצורך את שנת המס הרצוייה, הזכאות ל-6 שנים.

4. הסברים ניתן למצוא בשורה תחתונה ובתוויות פקדים/לחצנים, מפורטים ויותר: חוברות דע זכויותיך.

5. מספרי קודים של שדות החישוב נמצאים בשורת ההסבר התחתונה ובמקביל רשומים במסמכיך הנדרשים.

6. זוג נשוי שכל 1 ו 1 נהנה מ"הכנסה מיגיעה אישית", הסברים ועוד ב: דע זכויותיך מומלץ: מחשבון רשות המיסים.

7. !מומלץ!: לקרא את דף החוסרים, האם הכל מוכן? מזומנת/מזומן, ניתן להיכנס ל: חישוב החזר לבדיקת זכאותך. ## :: ##

8. מצורף כמו ומומלץ לקרא עד תום את דף הנחיות להחזר, במידה ואין ביטחון מלא לא 'להתבייש' בהדרכה מיקצועית

מצאת שמגיעים לך החזרים? ניתן לשערך את סכומי הריבית וההצמדה המגיעים עבורם: : !:(*).

 

קישורים , חדשות : :♥: ♣,: ,♣ ♣#:   וברשת 

 

אם וקטן לדף ותוסף : ♣♣♣  לבני אלון קשת מיכל  ממיר מידות  מע"מ 17%  #  #&  #♣  ח.ה.  קק"ל  [#פ'] [פ']

ט.ש.מ(#*#): !*:דף משוב* ## ש.שח טיפו' .. ###  רשות המים-חיסכון בצריכת משק המים !*!: (@)

 

(עורך: איתן בוקס)  ##