הנחיות לחישוב(החזר)מס:

כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה


:###:   #&:      {לצופים ולצופות ואשר עושים שימוש במחשבונים הקשורים בהצמדה שפועלים בינתיים עד 15.3.2013 כואיתכם/ן הסליחה #####כיוסבר בהמשך זה כוישנם מחשבונים חילופיים, לצופים ולצופות כושהסבר כשלום רב וברכה, קודם מומלץ #####לעיין בקישור הגדול שמימין##### כלקרא את הכיתוב שבו, אח"כ לרשותכם/ן (כלשרותכם/ן) מחשבונים שאכן מחשבים כנכון ונראה וזמניים הקשורים בהצמדה, אם במקרה ####כבעיקר היו ולאחרונה{כעד-31 יום מלפני זה: 17.3.2012} כישנם חישובי הצמדה הקשורים במדד: #####סיטוניים בתעשיה #####?: רק ואז מומלץ להמשיך לקרא את המשכה של כיתובית זאת כלידיעה כללית נמצאים גם וב'קום', חישובי הצמדה הקשורים במדד: #####סיטוניים בתעשיה #####?: כושבשמם הרשמי: מדד מחירי תפוקת התעשייה, רק ואז מומלץ להמשיך לקרא את המשכה של כיתובית זאת ...} לצופים ולצופות ואשר עושים שימוש במחשבונים הקשורים בהצמדה שפועלים בינתיים עד 15.3.2013 כואיתכם/ן הסליחה. ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ,** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * , ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... כלרבות ורבים טובות וטובים, מוכח כיודע זאת שכותב: כשקודם כשפשטות האמת: כבהחלט הרבה הרבה ומעבר (כממש לא מעט) לשעושים שימוש בכלים שבאתר. כלהודות ולא לשקר: בינתיים אין זאת שכותב יודע במדיוק ולגביי : מדד מחירי תפוקת התעשייה, באתר זה : המחירים הסיטוניים של תפוקת התעשייה. נכון שרוב ככל החישובים קשורים במדד המחירים לצרכן עם זאת יש למדד זה השלכה כעל כלל הכלים כעל החשיבות בדיוקם- זה המצב. ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ,** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * , ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... כוגם לא תוכלו לחשוד בהטעייה מכוונת/בכוונת זדון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמו ולמשל דירוגים במנועי החיפוש כלמשל במילה: הצמדה. ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ,** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * , ** ישנם תחליפים חישובים נוספים הגם וברשת * ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ((כנכון שאם אם אם ורצון לכריתת כל המחשבונים הנוגעים בהצמדה: מעשית ניסיון לכריתתם של חלק רב מהשירותים שבשימוש כמעשית נבחרו לקישור בידי מנועי החיפוש לזה האתר)). {15.3.2013 16:40~}.     ?:

1.כדאי לעיין כקודם ובדף : בחינת זכאותך.

2. בראשית, אם נבחר והתהליך, יש לאסוף את כל ה- מסמכים נדרשים.

3. בדף- חישוב החזר *, בחר / י במידת הצורך את שנת המס הרצוייה, הזכאות ל-6 שנים.

4. הסברים ניתן למצוא בשורה תחתונה ובתוויות פקדים/לחצנים, מפורטים ויותר: חוברות דע זכויותיך.

5. מספרי קודים של שדות החישוב נמצאים בשורת ההסבר התחתונה ובמקביל רשומים במסמכיך הנדרשים.

6. זוג נשוי שכל 1 ו 1 נהנה מ"הכנסה מיגיעה אישית", הסברים ועוד ב: דע זכויותיך מומלץ: מחשבון רשות המיסים.

7. !מומלץ!: לקרא את דף החוסרים, האם הכל מוכן? מזומנת/מזומן, ניתן להיכנס ל: חישוב החזר לבדיקת זכאותך.

8. מצורף כמו ומומלץ לקרא עד תום את דף הנחיות להחזר, במידה ואין ביטחון מלא לא 'להתבייש' בהדרכה מיקצועית

מצאת שמגיעים לך החזרים? ניתן לשערך את סכומי הריבית וההצמדה המגיעים עבורם: : !:(*).

 

קישורים , חדשות : ♣. #♣   ?:   :#: וברשת 

 

אם וקטן לדף ותוסף : ♣♣♣  לבני אלון קשת מיכל  ממיר מידות  מע"מ 17%  #  #&  #♣  ח.ה.  קק"ל 

ט.ש.מ(#*#): !*:דף משוב* ## ש.שח טיפו' .. ###  רשות המים-חיסכון בצריכת משק המים !*!:

 

(עורך: איתן בוקס)  ##       #&:       #&:       (#)