מיכל-E חדש,נוסף באתר

#:כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה

קישורים,חדשות: ### ♣?: וברשת 

:::: ♣ ::::   {כגם ב: ♣ ושמתחת} פניה זאת ל-וותיקאן. : הגם ועוד סתם אזרח: ####בשקיפות כבהגינות וביושר העת מיתבקשת הבהרת עמדת ה-וותיקאן####. כעם ומיותר כלהבהיר: הגם ועוד סתם אזרח לא מתיימר כלא הדובר של ממשלת ישראל נקודה נקודה. ####כהקלקה ובקישור זה#### כבשקיפות כותב התגובה, כעם ומיותר כאחראי ובלבד ועל תגובה זאת: (((( איתן בוקס))))


מחשבונים, כלים, דפים:     (⚾$$$?:) :::****   :♣:   בה:  
{ ## 2014 &&:}  #&#  :&#   :#   #&&#   { ##ולנושא רכב ##&}   {ד.הבראה 2014}

מחשבון  מחשבון-אנגלית  לוח שנה &דף מידע  לוח שנה-אנגלית 

מס רכישה  הצמדה  ריבית והצמדה  ריבית והצמדה למט"ח  ריבית הפריים

מע"מ 18.0% מ-6.2013    שכר מינימום לנוער    חזרה לעבודה    סיום תואר/לימודים   

מחשבון דמי הבראה   דף מידע דמי הבראה   מחשבון דמי מחלה   המרת מטבעות  Ex.Rate 

קשת - מיכל    דף מידע קשת - מיכל    Michal's Rainbow    הקסהת - מיכל    Michal's Hexa  

מחשבון צבעים  Color Calculator  אנסי/יוניקוד  ממיר מידות  התאמות למוזילה  ותחילת שנת 2008    

טבלאות מדד    נקודות זיכוי &אישיות    ::#::  טיפוליזציה    הוצאות מימון מחקר מדעי    המאמרים של מיכל   

En  טבלאות מט'ח   Interest&Linkage   Effective/Nominal  Currency Tables   ריב.אפקטיבית/נומינלית  

  :#: החזרי מס  :ר.והצמדה    כבהצלחה ורבה 


מדור שעת פנאי, פניות :

לבני אלון, הדרכה בעברית , מיכל-התאמות , @@ , ## דף המשוב ##, (דוא"ל): ((ד.אלק'))   קק"ל  ##*#: ##*#: