הנחיות לחישוב(החזר)מס:

כיפה שפות(1) שפות(2) ♣♣♣

s

B

הדפסה


  לצופים ולצופות ואשר עושים שימוש במחשבונים הקשורים בהצמדה ולמדד: #####סיטוניים בתעשיה #####?: כושבשמם הרשמי: מדד מחירי תפוקת התעשייה נא לפנות וב#####דף המשוב##### כואיתכם/ן הסליחה::: נא לפנות ובדף המשוב::: כנא לפנות ובדף המשוב שמקושר גם בדף זה (מחשבונים חלופיים זמניים שקושרו בדף זה: עדיין ניתנים בשימוש ועד : 15.5.2013).     !*:דף משוב*        :##:   #&:   :###:       #♣  ♣?:::   :#:

1.כדאי לעיין כקודם ובדף : בחינת זכאותך.

2. בראשית, אם נבחר והתהליך, יש לאסוף את כל ה- מסמכים נדרשים.

3. בדף- חישוב החזר *, בחר / י במידת הצורך את שנת המס הרצוייה, הזכאות ל-6 שנים.

4. הסברים ניתן למצוא בשורה תחתונה ובתוויות פקדים/לחצנים, מפורטים ויותר: חוברות דע זכויותיך.

5. מספרי קודים של שדות החישוב נמצאים בשורת ההסבר התחתונה ובמקביל רשומים במסמכיך הנדרשים.

6. זוג נשוי שכל 1 ו 1 נהנה מ"הכנסה מיגיעה אישית", הסברים ועוד ב: דע זכויותיך מומלץ: מחשבון רשות המיסים.

7. !מומלץ!: לקרא את דף החוסרים , האם הכל מוכן? מזומנת/מזומן, ניתן להיכנס ל: חישוב החזר לבדיקת זכאותך.

8. מצורף כמו ומומלץ לקרא עד תום את דף הנחיות להחזר, במידה ואין ביטחון מלא לא 'להתבייש' בהדרכה מיקצועית

מצאת שמגיעים לך החזרים? ניתן לשערך את סכומי הריבית וההצמדה המגיעים עבורם: : !:(*).

 

קישורים , חדשות : :#:  :##&:  #♣   וברשת 

 

אם וקטן לדף ותוסף : ♣♣♣  לבני אלון קשת מיכל  ממיר מידות  מע"מ  #  #&  #♣  ח.ה.  ט.ש.מ ש.שח טיפו'  קק"ל  !*!: !*!:

 

(עורך: איתן בוקס)  ##       #&:       #&:      (#)       :#:       :###:  :#:     :#: